Gmina Łagiewniki

szukaj >

Uchwały podjęte w roku 2003

Uchwała Nr.II/84/03 - Wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2004r.  więcej >


Uchwała Nr.XI/85/03 - Podatek od posiadania psów w 2004r.  więcej >


Uchwała Nr.XII/92/03 - Odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym z budynków komunalnych.  więcej >


Uchwała Nr.XII/93/03 - Zasady udzielania stypendiów  więcej >


Uchwała Nr.XII/94/03 - Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum  więcej >


Uchwała Nr.XII/95/03 - Zasady dofinansowywania doskonalenia zawodowego nauczycieli  więcej >


Uchwała Nr.XII/100/03 - Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2005/01/27 10:55:34
Redaktor: Administrator