Gmina Łagiewniki

szukaj >


Łagiewniki, dnia 10.02.2009

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

            Urząd Gminy w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na

 

 

 

L.p

 

Przedmiot zamówienia

Opis

Wartość 1 sztuki netto

Wartość 1 sztuki brutto

1.

Konserwacja i naprawa kserokopiarek : LITAX

CD-1016

Przegląd i konserwacja

 

 

x

 

 

 

Naprawy – ceny 1 rbh

2.

Konserwacja i naprawa drukarek, faxów, niszczarek, itp.: ok. 40 sztuk urządzeń

Przegląd i konserwacja

 

 

x

 

 

 

Naprawy – ceny 1 rbh

 

 

x

x

Uwaga:

W cenę wykonania naprawy należy doliczyć koszty dostawy (dojazdu i transportu) do siedziby Urzędu Gminy w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21.

 

            Jednocześnie informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2009 r.  w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21, (sekretariat).

Dopuszcza się formę składania ofert za pomocą faxu (074) 894  01 30.

 

            Jednocześnie informuję, że do ww. zamówienia nie mają zastosowania przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane na podstawie – art. 4 pkt. 8

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/02/10 12:17:13
Redaktor: Administrator