Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki 14.08.2008 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres:

ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki  woj. dolnośląskie

tel./fax 0-74 8939984

Osoba upoważniona do kontaktów:  Alicja Jankowska

mail:  gopslagiewniki@poczta.onet.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków wraz z załącznikami zamówienia: http:lagiewniki.bip.ornak.pl

 

Rodzaj zamówieniaUsługi

 

Tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół  na terenie gminy Łagiewniki w ilości od 180 do 210 porcji dziennie  od dnia 08.09.2008r. przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej.

 

Kryteria oceny ofert:

Wygra oferta o największej sumie punktów uzyskanych w kryteriach

najniższa cena – 100%

 

Termin składania ofert:

Data:   2008/08/27

 

Miejsce składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jednosci Narodowej 21

 58-210 Łagiewniki, pokój nr 7

Do dnia 27.08.2008r. do godz. 11:00

 

Pliki do pobrania:
       przetarg_lag._2008_rok.doc

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2008/08/18 10:33:10
Redaktor: Administrator