Gmina Łagiewniki

szukaj >

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej
  w Łagiewnikach

58-210 Łagiewniki; ul. Jedności Narodowej 21
 tel./fax. 74 8939984; e-mail: gops@lagiewniki.pl

 

Łagiewniki 19 lipca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres:

ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki  woj. dolnośląskie

tel./fax 0-74 8939984

Osoba upoważniona do kontaktów:  Lucyna Torbus

mail:  gops@lagiewniki.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków wraz z załącznikami zamówienia: http:lagiewniki.bip.ornak.pl

        gops@lagiewniki.pl

 

Rodzaj zamówienia:  usługi

 

Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół  na terenie gminy Łagiewniki w ilości 100 porcji dziennie  od dnia 12.09.2011r. do 29.06.2012r.”.

 

Kryteria oceny ofert:

Wygra oferta o największej sumie punktów uzyskanych w kryteriach

najniższa cena – 100%

 

Termin składania ofert:

Do dnia 28.07.2011 r. do godz. 09:00

 

Miejsce składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 21

 58-210 Łagiewniki, pokój nr 7

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/08/19 08:50:17
Redaktor: Administrator