Gmina Łagiewniki

szukaj >

Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13 , 58-210  Łagiewniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony ( licytację) na sprzedaż zbędnych składników majątku.

 

Przedmiotem sprzedaży jest : 

1. Wyrówniarka  ZEFAMA typ : DSZA 40, rok budowy  1981.  Cena wywoławcza   3200 zł.

2. Frezarka do drewna GOMAD typ DFDA-2  rok budowy 1981. Cena wywoławcza  3700 zł.

3. Piła taśmowa pionowa ZEFAMA typ. DRSD- 63 rok budowy1980.

Cena  wywoławcza 2000zł.

4. Szlifierka taśmowa SAPO Słupsk typ DZJC-250 rok budowy 1990.

Cena wywoławcza 3200 zł.

5. Wiertarka pozioma do drewna- moc 1,5 KW rok budowy 1966.

Cena  wywoławcza  2400 zł

6. Grubościówka Model CPG  USSR – 9E. Cena wywoławcza  4000 zł.

7. Piła tarczowa SKS 300  - rok budowy 1985 silnik jednofazowy. Cena wywoławcza 400 zł.

8. Ciągnik Ursus C-385 rok produkcji  1981. Cena wywoławcza 7000 zł.

9. Przyczepa asenizacyjna T 528 Kościan rok produkcji 1989. Cena wywoławcza 3000 zł.

10. Suszarnia do drewna (niekompletna) cena wywoławcza 1500 zł.

 

Do wylicytowanej  ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Wyżej wymienione urządzenia można oglądać w dniu 05.05.2011 roku  na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach przy ul. Słowiańskiej 13  w godz. 8ºº do 14ºº. Bliższe informacje pod nr  tel. 74 8939364 p. Józef Urbaniec .

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1) wpłacenia wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej maszyny nie później niż na 2 dni przed dniem przetargu na konto  Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach  nr 23  95751014 0030 0168 2000 0010 lub w dniu przetargu w kasie ZUK Łagiewniki do godz. 9³º

 z zaznaczeniem „Przetarg-Wadium i wymienić nazwę maszyny”

2) złożenia  ewentualnych pełnomocnictw do udziału w przetargu z podpisem urzędowo poświadczonym,

3) zapoznanie się z regulaminem przetargu oraz warunkami umowy sprzedaży,

4) przedłożenia dokumentu tożsamości,

5) przedłożenia oryginalnego dowodu wpłaty wadium,

Przetarg odbędzie się w 06.05.2011 roku o godz.  10ºº w Sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21,

Zgłaszający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nabytych maszyn

Zgłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/04/20 12:55:31
Redaktor: Administrator