Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 22-03-2010 r.

           

W Ó J T    G M I N Y   Ł A G I  E W N I K I

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póź. zmianami)

 

L.p.

1.

2.

3.

4.

Położenie nieruchomości

Łagiewniki

Łagiewniki

Łagiewniki

Sieniawka

Oznaczenie nieruchomości

Działka
Nr 219/14

Działka
Nr 219/16

Działka
Nr 219/17

Działka
Nr 642/119

Nr KW

35156

35156

35156

35183

Powierzchnia

2 ha

1 ha

3,3777 ha

część działki o pow. ok. 0,05 ha

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana


Działka niezabudowana

Działka niezabudowana

Działka zabudowana

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP lub Studium oraz sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP
05 PBS – przemysł, bazy, składy

-------------------------------------

Zagospodarowania pod uprawy rolne

Przeznaczenie w MPZP
05 PBS – przemysł, bazy, składy

-------------------------------------

Zagospodarowania pod uprawy rolne

Przeznaczenie w MPZP
05 PBS – przemysł, bazy, składy

-------------------------------------

Zagospodarowania pod uprawy rolne

Przeznaczenie w studium: Strefa rozwoju dominującej funkcji turystyczno-rekreacyjnej

----------------------------------------

Zagospodarowanie na cele usługowo – handlowe

Okres dzierżawy

3 lat

3 lat

3 lat

10 lat


Wysokość opłat
(cena wywoławcza)


40,00 zł. miesięcznie + (podatek rolny)


(20,00 zł./ha-stawka miesięczna – dla osób prowadzących gospodarstwa rolne zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łagiewniki)
20,00 zł. miesięcznie + (podatek rolny)


(20,00 zł./ha-stawka miesięczna – dla osób prowadzących gospodarstwa rolne-zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łagiewniki)
60,00 zł. miesięcznie + (podatek rolny)


(20,00 zł./ha-stawka miesięczna – dla osób prowadzących gospodarstwa rolne zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łagiewniki)
500 m2 x 1,00 zł/m2 =
= 500,00 zł. x 12 m-cy =
6 000,00 zł.

6 000,00 zł. + 385,00 zł.
(podatek od nieruchomości)
= 6 385,00 zł
.

---------------------------------------------------

1,00 zł./m2 (stawka miesięczna-zgodnie
z Zarządzeniem Wójta Gminy Łagiewniki)

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz – zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Podatek – zgodnie z Uchwała Rady Gminy

Czynsz – zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Podatek – zgodnie z Uchwała Rady Gminy

Czynsz – zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Podatek – zgodnie z Uchwała Rady Gminy

Czynsz – zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Podatek – zgodnie z Uchwała Rady Gminy

Termin wnoszenia opłat

Do 15 września każdego roku


Do 15 września każdego roku

Do 15 września każdego roku

Do 15 września każdego roku

Forma wydzierżawienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Przetarg pisemny nieograniczony

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/03/23 14:24:58
Redaktor: Administrator