Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 07-09-2010 r.

 

W Ó J T    G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póź. zmianami)

 

L.p.

1

Położenie nieruchomości

Łagiewniki

Oznaczenie nieruchomości

Część działki  Nr 230/3 i Nr 230/4

Nr KW

KW 35156

Powierzchnia

Część działki o pow. ok. 0,04 ha

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP
lub Studium oraz sposób zagospodarowania nieruchomości

1z-07 Mn/U
zabudowa mieszkaniowo-usługowa

---------------------------------------------------------

Zagospodarowanie nieruchomości –
– prowadzenia przydomowego ogródka

Okres dzierżawy

3 lata

Wysokość opłat (cena wywoławcza)

0,05 zł./m2 x 400 m2 = 20,00 zł. rocznie

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz – zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Podatek – zgodnie z Uchwała Rady Gminy

Termin wnoszenia opłat

Do 15 września

Forma wydzierżawienia

Bezprzetargowo

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/09/09 12:32:39
Redaktor: Administrator