Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 09-09-2010 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

·   w dniu 8 września 2010 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

2.   Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

·   Działki Nr 219/14, o pow. 2 ha, położona w miejscowości Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod przemysł, bazy, składy 

·   Działka Nr 219/16, o pow. 1 ha, położona w miejscowości Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod przemysł, bazy, składy 

·   Działka Nr 219/17, o pow. 3 ha, położona w miejscowości  Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod przemysł, bazy, składy 

 

  1. Do przetargu nie zgłosił się żaden oferent

 

  1. Cena wywoławcza:

·   Działka Nr 219/14 – 393 200,00 zł. + 22 % VAT = 479 704,00 zł.

·   Działka Nr 219/16 – 337 600,00 zł. + 22 % VAT = 411 872,00 zł.

·   Działka Nr 219/17 – 854 500,00 zł. + 22 % VAT = 1.042 490,00 zł.

 

5.   Nabywca nieruchomości:

·   Brak


Łagiewniki, dnia 08-07-2009 r.


W Ó J T G M I N Y Ł A G I E W N I K I


ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż n/w nieruchomościL.p.

1.2.


3.


Położenie nieruchomości

Łagiewniki


Łagiewniki


Łagiewniki


Oznaczenie nieruchomości

Dz. Nr 219/14


Dz. Nr 219/16


Dz. Nr 219/17


Nr KW

35156


35156


35156


Opis nieruchomości

Działka niezabudowana


Działka niezabudowana


Działka niezabudowana


Przeznaczenie w MPZP

05 PBS – przemysł, bazy, składy


05 PBS – przemysł, bazy, składy


05 PBS – przemysł, bazy, składy


Powierzchnia

2 ha


1 ha


3,3777 ha


Cena

393 200,00 zł. + 22 % VAT

= 479,704,00 zł.


337 600,00 zł. + 22 % VAT

= 411,872,00 zł.


854 500,00 zł. + 22 % VAT

= 1.042,490,00 zł.


Wadium

20 000,00 zł.


17 000,00 zł.


43 000,00 zł.


Forma sprzedaży

Przetarg nieograniczony


Przetarg nieograniczony


Przetarg nieograniczony
Termin przetargu – 8 WRZESIEŃ 2010 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy


Wadium należy wpłacić do dnia – 3 września 2010 r. na konto Bank Spółdzielczy Kobierzyce o/Łagiewniki

Nr 53 9575 1014 0030 0083 2000 0050


W przypadku rezygnacji po wygraniu przetargu wadium nie podlega zwrotowi.


Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.


Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:

Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 29

strona internetowa: http://lagiewniki.bip.ornak.pl/pl/bip/

(zakładka-oferty inwestycyjne)

Tel. 74/89-39-328

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/09/09 12:35:05
Redaktor: Administrator