Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

Łagiewniki, dnia 22-06-2010 r.


W Ó J T G M I N Y Ł A G I E W N I K I


podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póź. zmianami)


L.p.


1


2


Położenie nieruchomości


Łagiewniki


Sieniawka


Oznaczenie nieruchomości


345/2


642/107


Nr KW


35156


35183


Opis nieruchomości


Nieruchomość

niezabudowana


Nieruchomość

niezabudowana


Przeznaczenie w MPZP, Studium lub Decyzja o warunkach zabudowy

1 z-24 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej


Strefa rozwoju dominujące funkcji turystyczno – rekreacyjnej


Powierzchnia


265 m2


102 m2


Cena


9 000,00 zł.


2 020,00 zł.


Wadium


-


-


Forma sprzedaży


Bezprzetargowo – na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej


Bezprzetargowo – na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/23 15:30:04
Redaktor: Administrator