Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 13-07-2010 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

1.    Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

§ w dniu 12 lipca 2010 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

  

2.    Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

§ Działka Nr 621/1, o pow. 1281 m2, położona w miejscowości Słupice z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

§ Działka Nr 621/2, o pow. 1280 m2, położona w miejscowości Słupice z przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe

§ Działka Nr 198/3, o pow. 1900 m2, położona w miejscowości Młynica z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

§ Działka Nr 141/2, o pow. 1000 m2, położona w miejscowości Ligota Wielka z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

 

3.    Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

§ Działka Nr 621/1 – nie zgłosiła się żaden oferent

§ Działka Nr 621/2 – nie zgłosiła się żaden oferent

§ Działka Nr 198/3 – nie zgłosił się żaden oferent

§ Działka Nr 141/2 – nie zgłosił się żaden oferent

 

4.    Cena wywoławcza:

§ Działka Nr 621/1 – 48 600,00 zł. + 22 % VAT = 59 292,00 zł. – brak oferenta

§ Działka Nr 621/2 – 48 600,00 zł. + 22 % VAT = 59 292,00 zł. – brak oferenta

§ Działka Nr 198/3 – 37 400,00 zł. + 22 % VAT = 45 628,00 zł. – brak oferenta

§ Działka Nr 141/2 – 24 000,00 zł. + 22 % VAT = 29 280,00 zł. – brak oferenta

 

5.    Nabywca nieruchomości:

§ Działka Nr 621/1 – brak

§ Działka Nr 621/2 – brak

§ Działka Nr 198/3 – brak

§ Działka Nr 141/2 – brak

 

 


 Łagiewniki, dnia 09-06-2010 r.

W Ó J T    G M I N Y    Ł A G I E W N I K I

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   ogłasza przetarg ustny nieograniczony

   na sprzedaż n/w nieruchomości

 

 

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Nr KW

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w MPZP, Studium, Decyzja o warunkach zabudowy

 

Powierzchnia

 

Cena

 

Wadium

 

Forma sprzedaży

 

1.

 

Słupice

 

Działka Nr 621/1

 

35155

 

Działka niezabudowana

 

Decyzja o warunkach zabudowy –budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

1281 m2

 

48 600,00 zł. + 22 % VAT =

59 292,00 zł.

 

3 000,00 zł.

 

 

Przetarg nieograniczony

 

2.

 

Słupice

 

Działka Nr 621/2

 

35155

 

Działka niezabudowana

 

Decyzja o warunkach zabudowy –budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

1280 m2

 

48 600,00 zł. + 22 % VAT =

59 292,00 zł.

 

3 000,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony

 

3.

 

Młynica

 

Działka Nr 198/3

 

35151

 

Działka niezabudowana

 

Decyzja o warunkach zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

1900 m2

 

37 400,00 zł. +22 % VAT =

45 628,00 zł.

 

2 500,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony

 

4.

 

Ligota Wielka

 

Działka Nr 141/2

 

 

35182

 

Działka niezabudowana

 

Decyzja o warunkach zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

1000 m2

 

24 000,00 zł. + 22 % VAT = 29 280,00 zł.

 

2 000,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony

 

Termin przetargu – 12 LIPIEC 2010 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łagiewniki

 

Wadium należy wpłacić do dnia – 8 LIPCA  2010 r. na konto: Bank Spółdzielczy Kobierzyce o/Łagiewniki

 Nr  53 9575 1014 0030 0083 2000 0050  

 

W przypadku rezygnacji po wygraniu przetargu wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:     Urzędzie Gminy Łagiewniki

       ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 29

strona internetowa: http://lagiewniki.bip.ornak.pl/pl/bip/

(zakładka-przetargi)

Tel.  74/89-39-328, 74/89-39-316, 74/89-39-455 – wewnętrzny 117

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/07/13 11:02:47
Redaktor: Administrator