Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

Łagiewniki, dnia 02-06-2010 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

 

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

 

§  w dniu 31 maja 2010 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości.

 

2.    Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

 

·         Działki Nr 219/14, o pow. 2 ha, położona w miejscowości Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod przemysł, bazy, składy 

·         Działka Nr 219/16, o pow. 1 ha, położona w miejscowości Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod przemysł, bazy, składy 

·         Działka Nr 219/17, o pow. 3 ha, położona w miejscowości  Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod przemysł, bazy, składy 

 

  1. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

 

§ Do przetargu na dzierżawę działki Nr 219/14, Nr 219/16 i Nr 219/17 – zgłosił się jeden oferent

 

  1. Cena wywoławcza:

 

§  Działka Nr 219/14 – 40,00 zł. (miesięcznie) – najwyższa cena osiągnięta
w przetargi – 41,00 zł. (miesięcznie)

§  Działka Nr 219/16 – 20,00 zł. (miesięcznie) –najwyższa cena osiągnięta
w przetargi – 21,00 zł. (miesięcznie)

§  Działka Nr 219/17 – 60,00 zł. (miesięcznie) –najwyższa cena osiągnięta
w przetargi – 61,00 zł. (miesięcznie)

 

5.    Dzierżawca nieruchomości:

 

§  Pan Piotr Gacek, wydzierżawił:

   działkę niezabudowaną Nr 219/14, o pow. 2 ha, położoną w miejscowości Łagiewniki

   działkę niezabudowaną Nr 219/16, o pow. 1 ha, położoną w miejscowości Łagiewniki

   działkę niezabudowaną Nr 219/17, o pow. 3,37 ha, położoną w miejscowości Łagiewniki

 


Łagiewniki, dnia 28-04-2010 r.

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I


   ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości


L.p.

1.

2.

3.

Położenie nieruchomości

Łagiewniki

Łagiewniki

Łagiewniki

Oznaczenie nieruchomości

Działka
Nr 219/14

Działka
Nr 219/16

Działka
Nr 219/17

Nr KW

35156

35156

35156

Powierzchnia

2 ha

1 ha

3,3777 ha

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana


Działka niezabudowana

Działka niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP lub Studium oraz sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP
05 PBS – przemysł, bazy, składy


---------------------------------------------------

Zagospodarowania pod uprawy rolne

Przeznaczenie w MPZP
05 PBS – przemysł, bazy, składy


---------------------------------------------------

Zagospodarowania pod uprawy rolne

Przeznaczenie w MPZP
05 PBS – przemysł, bazy, składy


------------------------------------------------

Zagospodarowania pod uprawy rolne

                  Okres dzierżawy

3 lat

3 lat

3 lat


Wysokość opłat
(cena wywoławcza)


40,00 zł. miesięcznie + (podatek rolny)


(20,00 zł./ha-stawka miesięczna – dla osób prowadzących gospodarstwa rolne zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łagiewniki)
20,00 zł. miesięcznie + (podatek rolny)


(20,00 zł./ha-stawka miesięczna – dla osób prowadzących gospodarstwa rolne-zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łagiewniki)
60,00 zł. miesięcznie + (podatek rolny)


(20,00 zł./ha-stawka miesięczna – dla osób prowadzących gospodarstwa rolne zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łagiewniki)Zasady aktualizacji opłat

Czynsz – zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Podatek – zgodnie z Uchwała Rady Gminy

Czynsz – zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Podatek – zgodnie z Uchwała Rady Gminy

Czynsz – zgodnie z Zarządzeniem Wójta

Podatek – zgodnie z Uchwała Rady Gminy

Termin wnoszenia opłat

Do 15 września każdego roku


Do 15 września każdego roku

Do 15 września każdego roku

Forma wydzierżawienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczonyTermin przetargu – 31 MAJ 2010 r. – godzina 1000 (Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łagiewniki)


Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w: Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21, pok. Nr 29

strona internetowa: http://lagiewniki.bip.ornak.pl/pl/bip/, (zakładka-przetargi)

Tel. 74/89-39-328, 74/89-39-316, 74/89-39-455 – wewnętrzny 117Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/07 10:13:10
Redaktor: Administrator