Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 15-03-2010 r.

            

 

 

W Ó J T    G M I N Y   Ł A G I  E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póź. zmianami)

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP, Studium, Decyzja o warunkach zabudowy

Powierzchnia

Cena

Wadium

Forma sprzedaży

 

1.

 

Słupice

 

Działka Nr 621/1

 

35155

 

Działka niezabudowana

 

Decyzja o warunkach zabudowy –budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

0,1281 ha

 

50 000,00 zł.
+ 22 % VAT =
61 000,00 zł.

 

3 000,00 zł.

 

 

Przetarg nieograniczony

 

2.

 

Słupice

 

Działka Nr 621/2

 

35155

 

Działka niezabudowana

 

Decyzja o warunkach zabudowy –budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

0,1280 ha

 

50 000,00 zł.
+ 22 % VAT =
61 000,00 zł.

 

3 000,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony

 

3.

 

Młynica

 

Działka Nr 198/3

 

35151

 

Działka niezabudowana

 

Decyzja o warunkach zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

0,1900 ha

 

60 000,00 zł.
+ 22 % VAT =
73 200,00 zł.

 

3 600,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony

 

4.

 

Ligota Wielka

 

Działka Nr 141/2

 

 

35182

 

Działka niezabudowana

 

Decyzja o warunkach zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

0.1000 ha

 

40 000,00 zł.
+ 22 % VAT =
48 800,00 zł.

 

2 400,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony

 

5.

 

Radzików

 

Działka Nr 138/27

 

41479

 

Działka niezabudowana

 

Decyzja o warunkach zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

0.1103 ha

 

45 000,00 zł.
+ 22 % VAT =
54 900,00 zł.

 

2 700,00 zł.

 

 

Przetarg nieograniczony

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/03/19 12:22:08
Redaktor: Administrator