Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 11-05-2009 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:
    • w dniu 30 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach unieważniono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki Nr 219/14 oraz działki
      Nr 219/15 w miejscowości Łagiewniki.

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

·         Działka Nr 219/14, o pow. 2,0000 ha, niezabudowana pod uprawę rolną
w miejscowości Łagiewniki, objęta KW 35156

·         działka Nr 219/15, o pow. 4,3762 ha, niezabudowana pod uprawę rolną
w miejscowości Łagiewniki, objęta KW 35156 

 

3.      Przetarg został unieważniony z tytułu uchybienia proceduralnego

(art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

 

4.      Cena wywoławcza:

·         działki Nr 219/14 – 192,00 zł. + podatek rolny 242,00 zł.(za okres trwania dzierżawy)

·         działki Nr 219/15 – 421,00 zł. + podatek rolny 513,00 zł.(za okres trwania dzierżawy)

 

5.      Dzierżawca nieruchomości:

·         Brak

 


Łagiewniki, dnia 16-04-2009 r.

            

 

W Ó J T    G M I N Y   Ł A G I  E W N I K I

 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

n/w nieruchomości 

 

L.p.

1.

 

 

2.

 

Miejscowość

Łagiewniki

Łagiewniki

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz. Nr 219/14

Dz. Nr 219/15

Powierzchnia

2,0000 ha

4,3762 ha

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

Działka niezabudowana

Przeznaczenie

Pod uprawę rolną

Pod uprawę rolną

Okres trwania umowy

6 miesięcy

6 miesięcy

Wysokość czynszu za okres trwania dzierżawy

(cena wywoławcza)

 

192,00 zł.

 

421,00 zł.

Wysokość podatku rolnego za okres trwania dzierżawy

242,00 zł

 

513,00 zł.

 

 

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:

 

Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 30

strona internetowa: www.lagiewniki.pl

 

 

Termin przetargu – 30-04-2009 r. godz. 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/05/11 14:11:17
Redaktor: Administrator