Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 15-04-2009 r.

            

 W Ó J T    G M I N Y   Ł A G I  E W N I K I

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

n/w nieruchomości 

 

 

L.p.

1.

 

 

Miejscowość

Ratajno

Oznaczenie nieruchomości

Dz. Nr 307

Powierzchnia

 30 m2

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana przy drodze powiatowej w m. Ratajno

Przeznaczenie

Pod działalność gospodarczą

Okres trwania umowy

3 lata

Wysokość czynszu

120,00 zł. + 22 % VAT

 

 

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:

 

Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 30

strona internetowa: www.lagiewniki.pl

Termin przetargu – 30-04-2009 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/05/08 13:52:57
Redaktor: Administrator