Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 01-07-2009 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości

 

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:
    • w dniu 01 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki Nr 460 oraz części działki Nr 160/5 w miejscowości Łagiewniki.

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

·         część działki Nr 460, o pow. 10 m2, niezabudowanej stanowiącej pas drogowy drogi gminnej pod działalność gospodarczą w miejscowości Łagiewniki, objęta KW 35156.

·         część działki Nr 160/5, o pow. 18 m2, niezabudowanej położona w obszarze zabudowy wielorodzinnej, objęta KW 35156.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

·         część działki Nr 460 w miejscowości Łagiewniki – nie zgłosił się żaden oferent

·         część działki Nr 160/5 w miejscowości Łagiewniki  – zgłosił się jeden oferent

 

4.      Cena wywoławcza:

·         część działka Nr 460 – 40,00 zł. + 22 % VAT (rocznie) – brak oferenta 

·         część działka Nr 160/5 – 14,40 zł. + 22 % VAT (rocznie) – najwyższa cena uzyskana w przetargu 20,00 zł. brutto

 

5.      Dzierżawca nieruchomości:

·         część działki Nr 460 w miejscowości Łagiewniki – Brak

·         część działki Nr 160/5 w miejscowości Łagiewniki – Pani Krystyna Szamot

 


Łagiewniki, dnia 09-06-2009 r.

            

 

W Ó J T    G M I N Y   Ł A G I  E W N I K I

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

n/w nieruchomości 

 

L.p.

1.

 

 

2.

 

Miejscowość

Łagiewniki

Łagiewniki

 

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Dz. Nr 460

Dz. Nr 160/5

Powierzchnia

10 m2

18 m2

Opis nieruchomości

Część działki niezabudowanej stanowiącej pas drogowy drogi gminnej

Część działki niezabudowanej położona w obszarze zabudowy wielorodzinnej

Przeznaczenie

Pod działalność gospodarczą

Pod tymczasowy budynek gospodarczy

Okres trwania umowy

10 lat

10 lat

Wysokość czynszu

40,00 zł. + 22 % VAT (rocznie)

14,40 zł. + 22 % VAT (rocznie)

 

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:

 

Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 30

strona internetowa: www.lagiewniki.pl

  

Termin przetargu – 01-07-2009 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy

  

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/07/01 12:00:39
Redaktor: Administrator