Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

Łagiewniki, dnia 18-05-2010 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

1.    Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

§ w dniu 17 maja 2010 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

2.    Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

§ Działka Nr 621/1, o pow. 1281 m2, położona w miejscowości Słupice z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe  

§ Działka Nr 198/3, o pow. 1900 m2, położona w miejscowości Młynica z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

§ Działka Nr 141/2, o pow. 1000 m2, położona w miejscowości Ligota Wielka z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

§ Działka Nr 230/4, o pow. 1233 m2, położona w miejscowości  Łagiewniki z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

§ Działka Nr 330/8, o pow. 1567 m2, położona w miejscowości Sieniawka z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

§ Działka Nr 330/9, o pow. 1568 m2, położona w miejscowości Sieniawka z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

§ Pomieszczenie gospodarcze na działce Nr 289/2, o pow. 7,62 m2 w miejscowości Łagiewniki
z przeznaczeniem pod pomieszczenie gospodarcze

§ Działka Nr 621/2, o pow. 1280 m2, położona w miejscowości Słupice z przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe

§ Działka Nr 138/27, o pow. 1103 m2, położona w miejscowości Radzików z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

 

3.    Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

§ Działka Nr 621/1 – nie zgłosiła się żaden oferent

§ Działka Nr 198/3 – nie zgłosił się żaden oferent

§ Działka Nr 141/2 – nie zgłosił się żaden oferent

§ Działka Nr 230/4 – nie zgłosił się żaden oferent

§ Działka Nr 330/8 – nie zgłosił się żaden oferent

§ Działka Nr 330/9 – nie zgłosił się żaden oferent

§ Pomieszczenie gospodarcze na działce Nr 289/2 – nie zgłosił się żaden oferent

§ Działka Nr 621/2 – zgłosił się jeden oferent

§ Działka Nr 138/27 – zgłosił się jeden oferent

 

4.    Cena wywoławcza:

§ Działka Nr 621/1 – 50 000,00 zł. + 22 % VAT = 61 000,00 zł. – brak oferenta

§ Działka Nr 198/3 – 60 000,00 zł. + 22 % VAT = 73 200,00 zł. – brak oferenta

§ Działka Nr 141/2 – 40 000,00 zł. + 22 % VAT = 48 800,00 zł. – brak oferenta

§ Działka Nr 230/4 – 47 300,00 zł. + 22 % VAT = 57 706,00 zł. – brak oferenta

§ Działka Nr 330/8 – 41 700,00 zł. + 22 % VAT = 50 874,00 zł. – brak oferenta

§ Działka Nr 330/9 – 41 800,00 zł. + 22 % VAT = 50 996,00 zł. – brak oferenta

§ Pomieszczenie gospodarcze na działce Nr 289/2 – 2 310,00 zł. + 22% VAT = 2 818,20 zł – brak oferenta

§ Działka Nr 621/2 – 50 000,00 zł. + 22 % VAT = 61 000,00 zł. – uczestnik nie przystąpił do licytacji

§ Działka Nr 138/27 – 45 000,00 zł. + 22 % VAT = 54 900,00 zł. – najwyższa cena uzyskana w przetargu – 55 450,00 zł. brutto

 

5.    Nabywca nieruchomości:

§ Działka Nr 621/1 – brak

§ Działka Nr 198/3 – brak

§ Działka Nr 141/2 – brak

§ Działka Nr 230/4 – brak

§ Działka Nr 330/8 – brak

§ Działka Nr 330/9 – brak

§ Pomieszczenie gospodarcze na działce Nr 289/2 – brak

§ Działka Nr 621/2 – brak

§ Działka Nr 138/27 – Państwo Anna i Grzegorz Korman

 


Łagiewniki, dnia 15-04-2010 r.

W Ó J T G M I N Y Ł A G I E W N I K I

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż n/w nieruchomości


L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP, Studium, Decyzja o warunkach zabudowy

Powierzchnia

Cena

Wadium

Forma sprzedaży


1.


Słupice


Działka Nr 621/1


35155


Działka niezabudowana


Decyzja o warunkach zabudowy –budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną


1281 m2


50 000,00 zł. + 22 % VAT =
61 000,00 zł.


3 000,00 zł.Przetarg nieograniczony


2.


Słupice


Działka Nr 621/2


35155


Działka niezabudowana


Decyzja o warunkach zabudowy –budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną


1280 m2


50 000,00 zł.+ 22 % VAT = 61 000,00 zł.


3 000,00 zł.


Przetarg nieograniczony


3.


Młynica


Działka Nr 198/3


35151


Działka niezabudowana


Decyzja o warunkach zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną


1900 m2


60 000,00 zł. + 22 % VAT = 73 200,00 zł.


3 600,00 zł.


Przetarg nieograniczony


4.


Ligota Wielka


Działka Nr 141/235182


Działka niezabudowana


Decyzja o warunkach zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną


1000 m2


40 000,00 zł. + 22 % VAT = 48 800,00 zł.


2 400,00 zł.


Przetarg nieograniczony


5.


Radzików


Działka Nr 138/27


41479


Działka niezabudowana


Decyzja o warunkach zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną


1103 m2


45 000,00 zł. + 22 % VAT = 54 900,00 zł.


2 700,00 zł.Przetarg nieograniczony


6.


Łagiewniki,

ul. Wrocławska


230/4


35156


Budownictwo mieszkaniowe


1z-07 Mn/U-zabudowa mieszkaniowo-usługowa


1233 m2


47.300,00 zł. + 22 % VAT = 57 706,00 zł.


2.400,00 zł.


Przetarg nieograniczony


7.


Sieniawka


330/8


35183


Budownictwo mieszkaniowe


Decyzja o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego


1567 m2


41.700,00 zł. + 22 % VAT = 50 874,00 zł.


2.100,00 zł.


Przetarg nieograniczony


8.


Sieniawka


330/9


35183


Budownictwo mieszkaniowe


Decyzja o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego


1568 m2


41.800,00 zł. + 22 % VAT = 50 996,00 zł.


2.100,00 zł.


Przetarg nieograniczony


9.


Łagiewniki,

ul. Ogrodowa 9


289/2


40642


Pomieszczenie gospodarcze


MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna


7,62 m2


2.310,00 zł. + 22 % VAT = 2 818,20 zł.


120,00 zł.


Przetarg nieograniczony


Termin przetargu – 17 MAJ 2010 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łagiewniki


Wadium należy wpłacić do dnia – 13 maj 2010 r. na konto: Bank Spółdzielczy Kobierzyce o/Łagiewniki

Nr 53 9575 1014 0030 0083 2000 0050


W przypadku rezygnacji po wygraniu przetargu wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w: Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 29

strona internetowa: http://lagiewniki.bip.ornak.pl/pl/bip/

(zakładka-przetargi)

Tel. 74/89-39-328, 74/89-39-316, 74/89-39-455 – wewnętrzny 117

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/05/19 14:35:02
Redaktor: Administrator