Gmina Łagiewniki

szukaj >


 

Łagiewniki, dnia 16-12-2009 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

§  w dniu 10 grudnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

2.    Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

 

§  Działki Nr 164/5, o pow. 1009 m2, położona w miejscowości Łagiewniki, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

§  Działka Nr 230/4, o pow. 1233 m2, położona w miejscowości  Łagiewniki, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

§  Działka Nr 330/8, o pow. 1567 m2, położona w miejscowości Sieniawka, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

§  Działka Nr 330/9, o pow. 1568 m2, położona w miejscowości Sieniawka, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

§  Pomieszczenie gospodarcze na działce Nr 289/2, o pow. 7,62 m2, w miejscowości Łagiewniki, z przeznaczeniem pod pomieszczenie gospodarcze

§  Działka Nr 164/6, o pow. 1042 m2, położona w miejscowości Łagiewniki, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

 

  1. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

 

§  Działki Nr 164/5 – nie zgłosił się żaden oferent 

§  Działka Nr 230/4 – nie zgłosił się żaden oferent

§  Działka Nr 330/8 – nie zgłosił się żaden oferent

§  Działka Nr 330/9 – nie zgłosił się żaden oferent

§  Pomieszczenie gospodarcze na działce Nr 289/2 – nie zgłosił się żaden oferent

§  Działka Nr 164/6 – zgłosił się jeden oferent

 

  1. Cena wywoławcza:

 

§  Działka Nr 164/5 – 51 100,00 zł. + 22 % VAT = 62 342,00 zł. – brak oferenta

§  Działka Nr 230/4 – 47 300,00 zł. + 22 % VAT = 57 706,00 zł. – brak oferenta

§  Działka Nr 330/8 – 41 700,00 zł. + 22 % VAT = 50 874,00 zł. – brak oferenta

§  Działka Nr 330/9 – 41 800,00 zł. + 22 % VAT = 50 996,00 zł. – brak oferenta

§  Pomieszczenie gospodarcze na działce Nr 289/2 – 2 310,00 zł. + 22% VAT
= 2 818,20 zł. – brak oferenta

§  Działka Nr 164/6 – 52 800,00 zł. + 22 % VAT = 64 416,00 zł. – najwyższa cena uzyskana w przetargu – 65 066,00 zł.

 

5.    Nabywca nieruchomości:

 

§  Działka Nr 164/5 – brak

§  Działka Nr 230/4 – brak

§  Działka Nr 330/8 – brak

§  Działka Nr 330/9 – brak

§  Pomieszczenie gospodarcze na działce Nr 289/2 – brak

§  Działka Nr 164/6 – Państwo Anna i Piotr Szmigielski

 


Łagiewniki, dnia 09-11-2009 r.

 

W Ó J T    G M I N Y    Ł A G I E W N I K I

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   ogłasza przetarg ustny nieograniczony

   na sprzedaż n/w nieruchomości

 

Położenie nieruchomości

 

Oznaczenie nierucho-mości

 

Nr KW

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie
w MPZP, Decyzja o warunkach zabudowy

 

 

Powierzchnia

 

Cena

 

Wadium

 

Forma sprzedaży

Łagiewniki,
 ul. Przemysłowa

 

164/5

35156

Budownictwo mieszkaniowe

26 Mn – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1009 m2

51.100,00 zł. + 22 % VAT = 62.342,00 zł.

2 600,00 zł.

Przetarg nieograniczony

Łagiewniki,

ul. Przemysłowa

 

164/6

35156

Budownictwo mieszkaniowe

26 Mn – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1042 m2

52.800,00 zł. + 22% VAT = 64.416,00 zł.

2 700,00 zł.

Przetarg nieograniczony

Łagiewniki,

ul. Wrocławska

 

230/4

35156

Budownictwo mieszkaniowe

1z-07 Mn/U-zabudowa mieszkaniowo-usługowa

1233 m2

47.300,00 zł. + 22 % VAT = 57.706,00 zł.

2.400,00 zł.

Przetarg nieograniczony

 

Sieniawka

 

330/8

 

35183

 

Budownictwo mieszkaniowe

Decyzja o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

 

1567 m2

41.700,00 zł. + 22 % VAT = 50.874,00 zł.

 

2.100,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony

 

Sieniawka

 

330/9

 

35183

 

Budownictwo mieszkaniowe

Decyzja o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

 

1568 m2

41.800,00 zł. + 22 % VAT = 50.996,00 zł.

 

2.100,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony

Łagiewniki,

ul. Ogrodowa 9

 

289/2

40642

Pomieszczenie gospodarcze

MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

7,62  m2

2.310,00 zł. + 22 % VAT = 2.818,20 zł.

120,00 zł.

Przetarg nieograniczony

 

Termin przetargu – 10 grudzień 2009 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

Wadium należy wpłacić do dnia – 07 grudnia 2009 r. na konto Bank Spółdzielczy Kobierzyce o/Łagiewniki

Nr  53 9575 1014 0030 0083 2000 0050        

 

W przypadku rezygnacji po wygraniu przetargu wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:

Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 29

strona internetowa: http://lagiewniki.bip.ornak.pl/pl/bip/

(zakładka-przetargi)

Tel. 074/89-39-328

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/12/17 10:55:24
Redaktor: Administrator