Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

Łagiewniki 2009 – 12 - 09

 

 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„w likwidacji”

ul.. Sportowa 9

Łagiewniki

 

Do wszystkich Uczestników postępowania przetargowego

 

na wydzierżawienie nieruchomości zlokalizowanej w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 9

użytkowanej przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach „w likwidacji” oraz na sprzedaż majątku ruchomego stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach

Ogłoszenie z dnia 2009 – 10 - 16

Dot.: unieważnienia  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zlokalizowanej w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 9 użytkowanej przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „w likwidacji” oraz na sprzedaż majątku ruchomego stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach

 

Unieważnienie przetargu.

 

Likwidator Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach „w likwidacji”, na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), unieważnia przetarg na wydzierżawienie nieruchomości zlokalizowanej w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 9, użytkowanej przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach „w likwidacji” oraz na sprzedaż majątku ruchomego stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach

 

W dniu 2009 – 11 – 13 Rada Gminy Łagiewniki podjęła Uchwałę nr XXXIX/243/09 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Łagiewniki nr XXXI/184/09 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie likwidacji Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach w ramach, której to likwidacji prowadzone było postępowanie przetargowe.

 

 

Leszek Burzyński

Likwidator

Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Łagiewnikach

„w likwidacji”


PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wyłonienie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub podmiotu, który utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, celem przejęcia świadczeń zdrowotnych po likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach   w oparciu o wydzierżawiony  przez Gminę Łagiewniki oraz sprzedany przez PZOZ w Łagiewnikach zespół składników majątkowych.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/12/09 11:11:29
Redaktor: Administrator