Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

Łagiewniki, dnia 22-09-2009 r.

 

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

    • w dniu 22 września 2009 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

 

·         Działki Nr 164/5, o pow. 1009 m2, położona w miejscowości Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

·         Działka Nr 164/6, o pow. 1042 m2, położona w miejscowości Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

·         Działka Nr 230/4, o pow. 1233 m2, położona w miejscowości  Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe  

·         Działka Nr 330/8, o pow. 1567 m2, położona w miejscowości Sieniawka,
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

·         Działka Nr 330/9, o pow. 1568 m2, położona w miejscowości Sieniawka,
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe 

·         Pomieszczenie gospodarcze na działce Nr 289/2, o pow. 7,62 m2, w miejscowości Łagiewniki, z przeznaczeniem pod pomieszczenie gospodarcze

 

  1. Do przetargu nie zgłosił się żaden oferent  

 

  1. Cena wywoławcza:

·         Działka Nr 164/5 – 51 100,00 zł. + 22 % VAT

·         Działka Nr 164/6 – 52 800,00 zł. + 22 % VAT

·         Działka Nr 230/4 – 47 300,00 zł. + 22 % VAT

·         Działka Nr 330/8 – 41 700,00 zł. + 22 % VAT

·         Działka Nr 330/9 – 41 800,00 zł. + 22 % VAT

·         Pomieszczenie gospodarcze na działce Nr 289/2 – 2 310,00 zł. + 22% VAT

 

5.      Nabywca nieruchomości:

 

·         Brak


Łagiewniki, dnia 20-08-2009 r.


W Ó J T G M I N Y Ł A G I E W N I KI


ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż n/w nieruchomości
Położenie nieruchomości


Oznaczenie nieruchomości

Nr KW


Opis nieruchomości


Przeznaczenie
w MPZP, Decyzja o warunkach zabudowyPowierzchnia

Cena

Wadium


Forma sprzedaży

Łagiewniki,
ul. Przemysłowa

164/5

35156

Budownictwo mieszkaniowe

26 Mn – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1009 m2

51 100,00 zł. + 22 % VAT

2 600,00 zł.

Przetarg nieograniczony

Łagiewniki,

ul. Przemysłowa

164/6

35156

Budownictwo mieszkaniowe

26 Mn – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1042 m2

52 800,00 zł. + 22 % VAT

2 700,00 zł.

Przetarg nieograniczony

Łagiewniki,

ul. Wrocławska

230/4

35156

Budownictwo mieszkaniowe

1z-07 Mn/U-zabudowa mieszkaniowo-usługowa

1233 m2

47.300,00 zł.

+ 22 % VAT

2.400,00 zł.

Przetarg nieograniczony


Sieniawka

330/8

35183

Budownictwo mieszkaniowe

Decyzja o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

1567 m2

41.700,00 zł.

+ 22 % VAT

2.100,00 zł.

Przetarg nieograniczony


Sieniawka

330/9

35183

Budownictwo mieszkaniowe

Decyzja o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

1568 m2

41.800,00 zł.

+ 22 % VAT

2.100,00 zł.

Przetarg nieograniczony

Łagiewniki,

ul. Ogrodowa 9

289/2

40642

Pomieszczenie gospodarcze

MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

7,62 m2

2 310,00 zł.

+ 22 % VAT

120,00 zł.

Przetarg nieograniczony


Termin przetargu – 22 wrzesień 2009 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy


Wadium należy wpłacić do dnia – 18 września 2009 r. na konto Bank Spółdzielczy Kobierzyce o/Łagiewniki

Nr 53 9575 1014 0030 0083 2000 0050

W przypadku rezygnacji po wygraniu przetargu wadium nie podlega zwrotowi.


Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.


Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:

Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 30

strona internetowa: www.lagiewniki.pl

Tel. 074/89-39-328

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/09/23 10:44:23
Redaktor: Administrator