Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 29-07-2009 r.

W Ó J T G M I N Y Ł A G I E W N I K I

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

L.p.

                    

 

 

 

 

Położenie nieruchomości

Łagiewniki

Łagiewniki

Łagiewniki

Łagiewniki

Łagiewniki,
ul. Ogrodowa 9

Oznaczenie nieruchomości

Dz. Nr 164/5

Dz. Nr 164/6

Dz. Nr 164/7

Dz. Nr 164/8

Dz. 289/2

Nr KW

35156

35156

35156

35156

40642

Opis nieruchomości

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe

Na poprawę warunków zagospodarowania działki
Nr 164/4

Na poprawę warunków zagospodarowania działki
Nr 165

Pomieszczenie gospodarcze

Przeznaczenie w MPZP

26 Mn – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

26 Mn – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

26 Mn – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

26 Mn – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Powierzchnia

1009 m2

1042 m2

496 m2

192 m2

7,62 m2

Cena

51 100,00 zł. + 22% VAT

52 800,00 zł. + 22% VAT

23 000,00 zł. + 22% VAT

8 900,00 zł. + 22% VAT

2 310,00 zł.

Wadium

2 600,00 zł.

2 700,00 zł.

-

-

-

Forma sprzedaży

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Bezprzetargowo

Bezprzetargowo

Bezprzetargowo

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/08/04 14:23:35
Redaktor: Administrator