Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 29-07-2009 r.

            

 

 

 

 

W Ó J T    G M I N Y   Ł A G I  E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póź. zmianami)

 

 

L.p.

 

 

 

Położenie nieruchomości

Łagiewniki

Łagiewniki

Łagiewniki

Oznaczenie nieruchomości

Dz. Nr 219/14

Dz. Nr 219/16

Dz. Nr 219/17

Nr KW

35156

35156

35156

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

Działka niezabudowana

Działka niezabudowana

Przeznaczenie w MPZP

05 PBS – przemysł, bazy, składy

05 PBS – przemysł, bazy, składy

05 PBS – przemysł, bazy, składy

Powierzchnia

2 ha

1 ha

3,3777 ha

Cena

393 200,00 zł. + 22 % VAT

337 600,00 zł. + 22 % VAT

854 500,00 zł. + 22 % VAT

Wadium

20 000,00  zł.

17 000,00 zł.

43 000,00 zł.

Forma sprzedaży

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/07/31 10:43:57
Redaktor: Administrator