Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 20-07-2009 r.

 

WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI

 

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:
  • w dniu 20 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2.      Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

·         Działka Nr 230/4 o pow. 1233 m2, położona w miejscowości Łagiewniki,
KW 35156, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

·         Działka Nr 330/8 o pow. 1567 m2, położona w miejscowości Sieniawka,
KW 35183, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

·         Działka Nr 330/9 o pow. 1568 m2, położona w miejscowości  Sieniawka,
KW 35183, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

 

 1. Do przetargu nie zgłosił się żaden oferent

 

 1. Cena wywoławcza:
  • Działka Nr 230/4 – 47.300,00 zł. + 22 % VAT
  • Działka Nr 330/8 – 41.700,00 zł. + 22 % VAT 
  • Działka Nr 330/9 – 41.800,00 zł. + 22 % VAT

 

5.      Nabywca nieruchomości:

·         Brak

   


Łagiewniki, dnia 19-06-2009 r.

 

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I KI

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż n/w nieruchomości

 

 

 

Położenie nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Nr KW

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w MPZP, Decyzja o warunkach zabudowy

 

 

Powierzchnia

 

Cena

 

Wadium

 

Forma sprzedaży

Łagiewniki

 

UNIEWAŻNIENIE 

944/1

35156

Budownictwo mieszkaniowe

1z-33 Mn-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

991 m2

34.100,00 zł.
+ 22 % VAT

1.800,00 zł.

Przetarg nieograniczony

UNIEWAŻNIENIE

Łagiewniki

 

230/4

35156

Budownictwo mieszkaniowe

1z-07 Mn/U-zabudowa mieszkaniowo-usługowa

1233 m2

47.300,00 zł.

+ 22 % VAT

2.400,00 zł.

Przetarg nieograniczony

Sieniawka

 

330/8

35183

Budownictwo mieszkaniowe

Decyzja o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

1567 m2

41.700,00 zł.

+ 22 % VAT

2.100,00 zł.

Przetarg nieograniczony

Sieniawka

 

330/9

35183

Budownictwo mieszkaniowe

Decyzja o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

1568 m2

41.800,00 zł.

+ 22 % VAT

2.100,00 zł.

Przetarg nieograniczony

  

Termin przetargu – 20 lipiec 2009 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

Wadium należy wpłacić do dnia – 17 lipca 2009 r. na konto Bank Spółdzielczy Kobierzyce o/Łagiewniki

Nr  53 9575 1014 0030 0083 2000 0050

 

W przypadku rezygnacji po wygraniu przetargu wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

 

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:

 

Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 30

strona internetowa: www.lagiewniki.pl

Tel. 074/89-39-328

 


Łagiewniki, dnia 25-06-2009 r.

 

W Ó J T    G M I N Y   Ł A G I  E W N I K I

 

unieważnia przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

n/w nieruchomości 

 

 

L.p.

1.

 

 

Położenie nieruchomości

Łagiewniki

Oznaczenie nieruchomości

Dz. Nr  944/1

Nr KW

35156

Opis nieruchomości

Budownictwo mieszkaniowe

Przeznaczenie w MPZP

1z-33 Mn – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

Powierzchnia

991 m2

 

Cena

34.100,00 zł. + 22 % VAT

 

Wadium

1.800,00 zł.

 

Forma sprzedaży

Przetarg nieograniczony

 

 

 

 

Uzasadnienie unieważnienia przetargu

Wójt Gminy Łagiewniki unieważnia przetarg na w/w działkę ze względu na planowane uruchomienie połączeń kolejowych z miastem Wrocław.
Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie z linią kolejową.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/07/20 12:57:31
Redaktor: Administrator