Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 18-05-2009 r.

 

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I KI

 

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami).

 

Położenie nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Nr KW

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w MPZP, Decyzja o warunkach zabudowy

 

 

Powierzchnia

 

Cena

 

Wadium

 

Forma sprzedaży

Łagiewniki

 

185/87

44037

Wykup gruntu pod garażem własnościowym

46 Mn-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

22 m2

850,00 zł.

Brak

Bezprzetargowo

Łagiewniki

 

944/1

35156

Budownictwo mieszkaniowe

1z-33 Mn-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

991 m2

34.100,00 zł. + 22 % VAT

1.800,00 zł.

Przetarg nieograniczony

Łagiewniki

 

230/4

35156

Budownictwo mieszkaniowe

1z-07 Mn/U-zabudowa mieszkaniowo-usługowa

1233 m2

47.300,00 zł.

+ 22 % VAT

2.400,00 zł.

Przetarg nieograniczony

Sieniawka

 

330/8

35183

Budownictwo mieszkaniowe

Decyzja o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

1567 m2

41.700,00 zł.

+ 22 % VAT

2.100,00 zł.

Przetarg nieograniczony

Sieniawka

 

330/9

35183

Budownictwo mieszkaniowe

Decyzja o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

1568 m2

41.800,00 zł.

+ 22 % VAT

2.100,00 zł.

Przetarg nieograniczony

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/05/20 09:20:09
Redaktor: Administrator