Gmina Łagiewniki

szukaj >

     Łagiewniki, dnia 11-05-2009 r.

  

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I KI

 

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami )

 

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

 

Nr KW

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Forma przetargu

Jaźwina

 

Dz. Nr 560

35157

Działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej

 

Pod działalność usługową

0,1200 ha

500,00 zł. + 22% VAT (rocznie)

Przetarg pisemny nieograniczony

Łagiewniki

 

Dz. Nr 460

35156

Część działki niezabudowanej stanowiącej pas drogowy drogi gminnej

 

Pod działalność gospodarczą

10 m2

40,00 zł. + 22% VAT (rocznie)

Przetarg ustny nieograniczony

Łagiewniki

 

 Dz. Nr 160/5

35156

Część działki niezabudowanej położonej w obszarze zabudowy wielorodzinnej

 

Pod tymczasowy budynek gospodarczy

18 m2

14,40 zł. + 22% VAT (rocznie)

Przetarg ustny  nieograniczony

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/05/11 14:19:32
Redaktor: Administrator