Gmina Łagiewniki

szukaj >

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przebudowa istniejącego komunalnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 164/1 obręb Przystronie wraz z pozwoleniem na budowę

siwz.doc - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

decyzja.pdf - Decyzja nr133/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

postanowienie.pdf - Postanowienie 68/05

 

mapa1.jpg - Załącznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

 

Pliki do pobrania:
       siwz.doc
       decyzja.pdf
       postanowienie.pdf
       mapa1.jpg

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2007/03/08 12:48:33
Redaktor: Administrator