Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

Łagiewniki, dnia 05-05-2009 r.

 

 

 

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości

 

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:
    • w dniu 30 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki Nr 307 w miejscowości Ratajno.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

·         działka niezabudowana Nr 307, o pow. 30 m2, położona przy drodze powiatowej w miejscowości Ratajno, objęta KW 35184.

 

3.      Do przetargu zgłosił się jeden oferent

 

4.      Cena wywoławcza:

120,00 zł. + 22% VAT –najwyższa cena uzyskana w przetargu –158,60 zł. brutto.

 

5.      Dzierżawca nieruchomości:

·         Ewelina Wasilewska.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/05/05 13:53:06
Redaktor: Administrator