Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 20.03.2007r.

 

 

Dotyczy: Przetargu na Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącego komunalnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 164/1 obręb Przystronie wraz z pozwoleniem na budowę”

 

 

        Gmina Łagiewniki informuje, ze w dniu 09.03.2007r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

 

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza etapowość zapłaty z wynagrodzenia np.:

  • I etap : w wysokości 80% wynagrodzenia po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę,
  • II etap: w wysokości 20% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę

 

Odpowiedź Zamawiającego

 

Zamawiający dopuszcza formę zapłaty w dwóch proponowanych etapach.

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                                      /-/ Janusz  Szpot

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2007/03/20 14:31:20
Redaktor: Administrator