Gmina Łagiewniki

szukaj >

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

(20.01.2020 r.) - PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK  więcej >


(17.01.2020 r.) - Gmina Łagiewniki: USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY ŁAGIEWNIKI ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  więcej >


(08.01.2020 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Łagiewniki, dz. nr 334/2  więcej >


(08.01.2020 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Łagiewniki, dz. nr 281/49  więcej >


(27.11.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Łagiewniki dz. nr 231/13  więcej >


(27.11.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Ligota Wielka dz. nr 90  więcej >


(22.11.2019 r.) - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na świadczenie usług kurierskich na terenie Gminy Łagiewniki, Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Powiatu i Gminy Świdnica na rzecz Urzędu Gminy Łagiewniki  więcej >


(20.11.2019 r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego  więcej >


(15.11.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, Łagiewniki dz. nr 231/13  więcej >


(07.11.2019 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na: Opracowanie projektu i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z systemem alarmowym, sterowaniem i wymianą 2 palników w kotłach, w kotłowni Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 38, działka nr 15, obręb Łagiewniki, gmina Łagiewniki;  więcej >


(31.10.2019 r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego  więcej >


(31.10.2019 r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  więcej >


(18.10.2019 r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Sieniawka dz. 642/130  więcej >


(18.10.2019 r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Sieniawka dz. 642/129  więcej >


(18.10.2019 r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Sieniawka dz. 642/128  więcej >


(18.10.2019 r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Sieniawka dz. 642/95  więcej >


(16.10.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Łagiewniki dz. 944/10  więcej >


(16.10.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Łagiewniki dz. 944/1  więcej >


(02.10.2019 r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego  więcej >


(27.09.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki  więcej >


(27.09.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Łagiewniki, dz. nr 185/68  więcej >


(23.09.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Ligota Wielka dz. nr 90  więcej >


(17.09.2019 r.) - Zapytanie ofertowe na wykonanie Wymiany pokrycia dachowego budynku Świetlicy Wiejskiej w Ligocie Wielkiej ,w Gminie Łagiewniki w ramach zadania Modernizacja sal wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki.  więcej >


(16.09.2019 r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Łagiewniki dz. nr 185/68  więcej >


(26.08.2019 r.) - Ogłoszenie nr 589822-N-2019 z dnia 2019-08-26 r. Gmina Łagiewniki: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W 2020 ROKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Zmiana w dniu 30.08.2019  więcej >


(19.08.2019 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2019/Mikoszów o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(19.08.2019 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019/Dzierżoniów o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 74 i 76, 58-200 Dzierżoniów  więcej >


(14.08.2019 r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, dz.642/130  więcej >


(14.08.2019 r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, dz.642/129  więcej >


(14.08.2019 r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, dz.642/128  więcej >


(14.08.2019 r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, dz.642/95  więcej >


(12.08.2019 r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki - Działka gruntu nr 944/10  więcej >


(12.08.2019 r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki - Działka gruntu nr 944/1.  więcej >


(07.08.2019 r.) - Ogłoszenie nr 583449-N-2019 z dnia 2019-08-07 r. Gmina Łagiewniki: DOWÓZ DZIECI DO I ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  więcej >


(24.07.2019r.) ZAPYTANIE OFERTOWE którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na wybór wykonawcy zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki  więcej >


(23.07.2019 r.) - Ogłoszenie nr 577546-N-2019 z dnia 2019-07-23 r. Gmina Łagiewniki: Modernizację-remont odcinków dróg gminnych Gminy Łagiewniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  więcej >


(12.07.2019r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży (działka gruntu nr 944/1, 944/10.)  więcej >


(12.07.2019r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży (działka gruntu nr 642/95, 642/130.)  więcej >


(12.07.2019r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży (działka gruntu nr 642/128, 642/129.)  więcej >


(05.07.2019r.) Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji, audytu energetycznego, dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w ramach zadania: Projekt i termomodernizacja siedziby budynku Urzędu Gminy Łagiewniki ul.Jedności Narodowej 21 w Łagiewnikach.  więcej >


(18.06.2019 r. ) - ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019/Mikoszów o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Niepublicznego Przedszkola Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(11.06.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki - Działka gruntu nr 67/2  więcej >


(10.06.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM- ŁAGIEWNIKI  więcej >


(29.05.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki - Sienice 81  więcej >


(29.05.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Łagiewniki w nieruchomości - Ligota Wielka nr 224/2  więcej >


(29.05.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki - Sienice 192/1  więcej >


(28.05.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM  więcej >


(07.05.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki - Sienice dz.302/1  więcej >


(30.04.2019 r.) Ogłoszenie nr 543203-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.- Gmina Łagiewniki: „Modernizację-remont odcinka drogi gminnej w m. Sieniawka, działki nr 479/2, nr 479/4, obręb Sieniawka"  więcej >


(05.04.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki - Łagiewniki dz. nr 67/2  więcej >


(02.04.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Sienice dz. 302/1  więcej >


(02.04.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- Sienice dz.192/1 i 81  więcej >


(20.03.2019 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU  więcej >


(14.03.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki - Ligota Wielka dz. nr 90  więcej >


(13.03.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Łagiewniki dz. 67/2  więcej >


(13.03.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki - Ligota Wielka dz. 224/2  więcej >


(07.02.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Ligota Wielka dz. 90  więcej >


(07.02.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Ligota Wielka dz. 224/2  więcej >


(28.01.2019 r.) - Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019  więcej >


(23.01.2019 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019/Dzierżoniów o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 74 i 76, 58-200 Dzierżoniów  więcej >


(10.01.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz. 135/3 Radzików  więcej >


(10.01.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz. 185 Ligota Wielka  więcej >


(10.01.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz. 192-1 Sienice  więcej >


(10.01.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz. 81 Sienice  więcej >


(08.01.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz. 185-69 Łagiewniki  więcej >


(08.01.2019 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz. 154-5, 154-6  więcej >


(20.12.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy działki Ligota Wielka nr 185, Radzików nr 135/3, Sienice nr 81 i 192/1  więcej >


(12.12.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2018/Dzierżoniów o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 74 i 76, 58-200 Dzierżoniów  więcej >


(11.12.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy działka Łagiewniki dz. nr 185/69  więcej >


(29.11.2018 r.) - Ogłoszenie nr 654972-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Gmina Łagiewniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki w 2019 roku  więcej >


(13.11.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wybór dostawcy czytników do obsługi e-dowodu  więcej >


(29.10.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. na WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na: Wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w niżej podanych lokalizacjach:Zadanie I Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Radzików.Zadanie II Oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Łagiewniki. Zadanie III Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych na drodze Wojewódzkiej nr 384 miejscowości Łagiewniki. Dopuszcza się złożenie oferty na jedno lub wszystkie zadania  więcej >


(17.10.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz. 154-5, 154-6 Radzików  więcej >


(02.10.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki Młynica dz. nr 327  więcej >


(28.09.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki Ligota Wielka Dz. nr 141/2  więcej >


(09.08.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2018/Mikoszów o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(08.08.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2018/Jaźwina o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego ruchowo zamieszkałego w miejscowości Jaźwina do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jaźwinie 79  więcej >


(07.08.2018 r.) - Gmina Łagiewniki: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  więcej >


(07.08.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI Działając na podstawie przepisów: 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.) 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz. 154-5, 154-6 Radzików  więcej >


(07.08.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI Działając na podstawie przepisów: 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.) 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz.165-7 Ligota Wielka  więcej >


(18.07.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE Którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na: WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA Polegającego na: Wykonaniu ekspertyzy/opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stosunków wody na zamieszkałych posesjach oznaczonych numerami porządkowymi nr: 1, 1a, 1b, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 w miejscowości Sienice.  więcej >


(17.07.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Młynica dz. nr 327  więcej >


(16.07.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Radzików dz. 154/5 i 154/6  więcej >


(16.07.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Ligota Wielka dz. 165/7  więcej >


(16.07.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Ligota Wielka dz. 141/2  więcej >


(13.07.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Sieniawka dz. 504, 505, 60/9  więcej >


(13.07.2018 r.) - Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców  więcej >


(21.06.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Sieniawka  więcej >


(21.06.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Sienice  więcej >


(19.06.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018/Mikoszów o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(05.06.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 na dostawę sprzętu komputerowego, w tym TIK do pracowni przyrodniczej do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach  więcej >


(17.05.2018)_ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018 na dostawę sprzętu komputerowego, w tym TIK do pracowni przyrodniczej do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach w ramach projektu: Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.  więcej >


(16.05.2018)_OGŁOSZENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Gmina Łagiewniki , informuje, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i rozbudową sieci wodociągowej we wsi Słupice w systemie zaprojektuj i wybuduj, w trybie zamówienia z wolnej ręki zostało unieważnione  więcej >


(15.05.2018)_ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018 na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach w ramach projektu Nowoczesna szkoła inwestycją w przyszłość rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne  więcej >


(11.05.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2018 wykonanie (dostosowanie) instalacji elektrycznej do potrzeb pracowni przyrodniczej znajdującej się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach w ramach projektu: „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  więcej >


(09.05.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Młynica dz. nr 327  więcej >


(08.05.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Ligota Wielka dz. nr 141/2  więcej >


(07.05.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki - Ligota Wielka dz. nr 170/2  więcej >


(27.04.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2018 (którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro) na dostawę mebli do pracowni przyrodniczej znajdującej się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach w ramach projektu: Nowoczesna szkoła inwestycją w przyszłość rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  więcej >


(27.04.2018 r.) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2018(którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro)na wykonanie (dostosowanie) instalacji elektrycznej do potrzeb pracowni przyrodniczej znajdującej się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach w ramach projektu: „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  więcej >


(20.04.2018 r.) - Gmina Łagiewniki: Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Ligota Wielka i miejscowości Sienice na terenie gminy Łagiewniki. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  więcej >


(17.04.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Młynica Działka gruntu nr 327  więcej >


(16.04.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Ligota Wielka Dz.nr 141/2  więcej >


(04.04.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej Zespołu: przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo-edukacyjnym w Gminie Łagiewniki.  więcej >


(03.04.2018 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE Którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 300 000 euro na WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA Polegającego na: demontażu , zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki.  więcej >


(02.03.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki, Ligota Wielka, Działka nr 170/2  więcej >


(20.02.2018 r.) - Gmina Łagiewniki: Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i rozbudową sieci wodociągowej we wsi Słupice w systemie zaprojektuj i wybuduj. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  więcej >


(20.02.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki działka 302/1 oraz udziały w działkach nr 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6 Sienice  więcej >


(16.02.2018 r.) - Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie zbycia udziałów Gminy Łagiewniki w kapitale zakładowym Spółki prowadzącej działalność pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łagiewnikach.  więcej >


(08.02.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Ligota Wielka Dz.nr 170/2  więcej >


(30.01.2018 r.) - Ogłoszenie nr 511590-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. Gmina Łagiewniki: Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków i rozbudową sieci wodociągowej we wsi Słupice w systemie zaprojektuj i wybuduj.  więcej >


(30.01.2018 r.) - Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 rok  więcej >


(11.01.2018 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewnik działka 79 Trzebnik  więcej >


(19.12.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy działka 79 Trzebnik  więcej >


(13.12.2017) - ZAPYTNIE OFERTOWE 6/2017/Mikoszów o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(13.12.2017) - ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2017/Jaźwina o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego ruchowo zamieszkałego w miejscowości Jaźwina do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jaźwinie 79  więcej >


(13.12.2017) - ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2017/Skoroszowice o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałego na terenie Gminy Łagiewniki do Gimnazjum Specjalnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie z siedzibą w Skoroszowicach 20, 57-151 Strzelin (do szkoły z internatem)  więcej >


(05.12.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki  więcej >


(23.11.2017 r.) - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W 2018 ROKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  więcej >


(08.11.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI Działając na podstawie przepisów: 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.), 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki  więcej >


(31.10.2017 r.) - Ogłoszenie nr 609643-N-2017 z dnia 2017-10-31 r. Gmina Łagiewniki: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jaźwina działka nr 1260/3 obręb Jaźwina, gmina Łagiewnik. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  więcej >


(31.10.2017 r.) - Ogłoszenie nr 609521-N-2017 z dnia 2017-10-31 r. Gmina Łagiewniki: Modernizacja remizy OSP Łagiewniki-przebudowa i rozbudowa- stan surowy zamknięty oraz zakup materiałów i wyposażenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  więcej >


(23.10.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki Słupice dz. 346/8  więcej >


(16.10.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 302/1 oraz udziały w działkach nr 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6 Sienice  więcej >


(13.10.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 2/7 udziału Gminy Łagiewniki w nieruchomości stanowiącej współwłasność Sokolniki dz. 74/9  więcej >


09.10.2017 r.) - Ogłoszenie nr 599072-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Gmina Łagiewniki: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W 2018 ROKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  więcej >


(03.10.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki Oleszna dz. 357  więcej >


(29.09.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Słupice dz. 346/8  więcej >


(22.09.2017 r.) - Ogłoszenie nr 592151-N-2017 z dnia 2017-09-22 r. Gmina Łagiewniki: Modernizacja remizy OSP Łagiewniki-przebudowa i rozbudowa- stan surowy zamknięty oraz zakup materiałów i wyposażenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  więcej >


(20.09.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2/7 udziału działki gruntu 74/9 Sokolniki  więcej >


(05.09.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łagiewniki Sieniawka dz. 642/120, 642/121, 642/127  więcej >


(01.09.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łagiewniki Stoszów dz. 1161/1  więcej >


(16.08.2017) - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja remizy OSP Łagiewniki-przebudowa i rozbudowa nr sprawy: ZP.271.2.2017  więcej >


(14.08.2017) - ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2017/Mikoszów o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(11.08.2017) - Ogłoszenie nr 571307-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. Gmina Łagiewniki: „DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  więcej >


(04.08.2017) - ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2017/Mikoszów o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(04.08.2017) - ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017/Jaźwina o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego ruchowo zamieszkałego w miejscowości Jaźwina do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jaźwinie 79  więcej >


(04.08.2017) - ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017/Skoroszowice o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałego na terenie Gminy Łagiewniki do Gimnazjum Specjalnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie z siedzibą w Skoroszowicach 20, 57-151 Strzelin (do szkoły z internatem)  więcej >


(14.07.2017 r.) - Ogłoszenie nr 551241-N-2017 z dnia 2017-07-14 r. - Gmina Łagiewniki: Modernizacja remizy OSP Łagiewniki-przebudowa i rozbudowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  więcej >


(30.06.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łagiewniki Sieniawka dz. 642/126, 642/127  więcej >


(29.06.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łagiewniki  więcej >


(29.06.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz. 621/1 Słupice  więcej >


(21.06.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz.1161/1 Stoszów  więcej >


(08.06.2017r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 5/25 udziału Gminy Łagiewniki w nieruchomości stanowiącej współwłasność dz.140/7 Jaźwina  więcej >


(29.05.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz.1161/1 Stoszów  więcej >


(25.04.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz.642-126, 642-127-Sieniawka  więcej >


(25.04.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz.642-120-Sieniawka  więcej >


(25.04.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz.621-1-Słupice  więcej >


(20.04.2017 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE Którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 300 000 euro na WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA Polegającego na: demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki.  więcej >


(31.03.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz.642/120, 642/121, 642/126, 642/127 Sieniawka  więcej >


(31.03.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz.621/1 Słupice  więcej >


(16.03.2017) - ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałego na terenie Gminy Łagiewniki do Gimnazjum Specjalnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie z siedzibą w Skoroszowicach 20, 57-151 Strzelin (do szkoły z internatem)  więcej >


(09.03.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dz.642/138 Sieniawka  więcej >


(20.02.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz.170/2 Ligota Wielka  więcej >


(20.02.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz.100/2 Łagiewniki  więcej >


(20.02.2017 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 1/3 udziału Gminy Łagiewniki w nieruchomości stanowiącej współwłasność Sienice dz.266/2  więcej >


(20.02.2017r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz.140/7 Jaźwina (przetarg ustny)  więcej >


(31.01.2017r.) - Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.  więcej >


(26.01.2017r.) - Łagiewniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łagiewniki w 2017 roku.  więcej >


(25.01.2017r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz.100-2 Łagiewniki  więcej >


(19.12.2016 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2016 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(22.11.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 1/3 udziału Gminy Łagiewniki w nieruchomości stanowiącej współwłasność Sienice dz.266/2  więcej >


(10.11.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Sienice dz.192/1  więcej >


(10.11.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki Ligota Wielka dz.170/2  więcej >


(10.11.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Łagiewniki dz.334/2 (Przetarg)  więcej >


(10.11.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Łagiewniki dz.17/3  więcej >


(25.10.2016 r.) - Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Sienice 266/2  więcej >


(21.10.2016 r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości Łagiewniki dz. 231/13  więcej >


(14.10.2016 r.) - OGŁOSZENIE Z DNIA 14.10.2016 r. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2017.  więcej >


(10.10.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki Słupice Dz. nr 621/2  więcej >


(05.10.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Łagiewniki dz.468/3 i dz. 468/4  więcej >


(23.09.2016r.) - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łagiewniki dz.649-1 Stoszów  więcej >


(08.09.2016r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego FS LUBLIN - ŻUK A15  więcej >


(08.09.2016r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego STAR - 244 10,7t  więcej >


(08.09.2016r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego STAR - 244 1976 r.  więcej >


(08.09.2016 r.) - Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego  więcej >


(07.09.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Łagiewniki dz.231/13  więcej >


(24.08.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz.649-1 Stoszów  więcej >


(23.08.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Sienice dz.192-1  więcej >


(11.08.2016r) - ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2016 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(11.08.2016r) - ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2016 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego ruchowo zamieszkałego w miejscowości Jaźwina do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jaźwinie 79  więcej >


(09.08.2016r) - Ogłoszenie nr 300606 - 2016 z dnia 2016-08-09 r. Łagiewniki: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Łagiewniki- Przystronie i przebudowa drogi gminnej na odcinku Trzebnik- Radzików, zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  więcej >


(25.07.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Sienice dz. nr 192_1  więcej >


(20.07.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości SŁUPICE dz. 621-2  więcej >


(20.07.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości SŁUPICE dz. 621-1  więcej >


(20.07.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości LIGOTA WIELKA dz. 170-2  więcej >


(21.06.2016 r.) - Łagiewniki: Modernizacja drogi gminnej nr 117232D, ul. Ogrodowa w m. Oleszna, działki nr 559 i nr 600, obręb Oleszna Numer ogłoszenia: 96203 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(20.06.2016 r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(17.06.2016 r. ) - Łagiewniki: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Numer ogłoszenia: 91351 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016  więcej >


(17.06.2016 r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości Łagiewniki Działka 185/68  więcej >


(17.06.2016 r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości Łagiewniki Działka 185/69  więcej >


(31.05.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.155/17 Łagiewniki  więcej >


(19.04.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości_dz.621-2 SŁUPICE  więcej >


(19.04.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości_dz.621-1 SŁUPICE  więcej >


(15.04.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Łagiewniki dz. nr 155_17  więcej >


(13.04.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Sieniawka dz. 642_140  więcej >


(09.03.2016r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości Sieniawka 642_135, 642_137  więcej >


(01.03.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Ligota Wielka dz. nr 170-2  więcej >


(05.02.2016 r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  więcej >


(05.02.2016 r.) - Wójt Gminy Łagiewniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  więcej >


(29.01.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Łagiewniki dz. nr 219/39  więcej >


(28.01.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Słupice dz. nr 621/2  więcej >


(28.01.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Słupice dz. nr 621/1  więcej >


(28.01.2016r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Ligota Wielka dz. nr 170/2  więcej >


(26.01.2016r.) - WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu  więcej >


(11.12.2015r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2015 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(27.11.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Ratajno dz.nr248  więcej >


(24.11.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Łagiewniki 185/68 i 185/69  więcej >


(20.11.2015r.) - Łagiewniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki. Numer ogłoszenia: 313396 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(19.11.2015r.) - Łagiewniki: Modernizacja drogi gminnej w m. Sokolniki, Osiedle, działka nr 69/13 Numer ogłoszenia: 311972 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  więcej >


(04.11.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz_621_1  więcej >


(04.11.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz_621_2  więcej >


(30.10.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości dz.224-2 Ligota Wielka  więcej >


(30.10.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości dz.185-79 Łagiewniki  więcej >


(30.10.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości dz.185-76 Łagiewniki  więcej >


(27.10.2015r.) - Łagiewniki: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi. Trzebnik, Radzików, Sienice oraz rurociągi tłoczne z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w miejscowości Łagiewniki. Numer ogłoszenia: 287148 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(27.10.2015r.) - Łagiewniki: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi: Ligota Wielka, Ratajno, Sieniawka i Przystronie wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ligota Wielka oraz rurociąg tłoczny między miejscowościami Sieniawka - Ratajno, Ratajno - Ligota Wielka, Ligota Wielka - Przystronie. Numer ogłoszenia: 286736 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(16.10.2015r.) - Gmina Łagiewniki -SIWZ -Przetarg nieograniczony – Modernizacja dróg gminnych Nr sprawy ZP. 271.6.2015  więcej >


(16.10.2015r.) - OGŁOSZENIE Z DNIA 16.10.2015 r. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2015.  więcej >


(15.10.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(15.10.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(15.10.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(09.10.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  więcej >


(09.10.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  więcej >


(05.10.2015r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2015 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Jaźwina do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jaźwinie 79  więcej >


(02.10.2015r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki - II etap współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  więcej >


(18.09.2015r.) - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(04.09.2015r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2015 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Jaźwina do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jaźwinie 79  więcej >


(01.09.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(27.08.2015r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2015 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Jaźwina do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jaźwinie 79  więcej >


(05.08.2015r.) - Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe związane z zapoznaniem 60 beneficjentów końcowych projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki - II etap z obsługą komputera oraz Internetu  więcej >


(17.08.2015r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2015 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(17.08.2015r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2015 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(13.08.2015r.) - Zapytanie ofertowe na obsługę pozadydaktyczną - catering dla szkoleń oraz dowóz beneficjentów ostatecznych do sal szkoleniowych w ramach projektu pn: Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki - II etap  więcej >


(12.08.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(05.08.2015r.) - ZAPYTNIE OFERTOWE 2/2015 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu jednego dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(05.08.2015r.) - ZAPYTNIE OFERTOWE 1/2015 o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. dotyczy transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenia Św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  więcej >


(05.08.2015r.) - Zapytanie ofertowe na szkolenia dla 60 beneficjentów końcowych w ramach realizacji projektu pn. "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki - II etap"  więcej >


(24.07.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(21.07.2015r.) - Łagiewniki: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: 184122 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(16.07.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(19.06.2015r.) - Łagiewniki: Budowa drogi wewnętrznej przy terenach przemysłowych w Łagiewnikach- roboty przygotowawcze. Numer ogłoszenia: 149574 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(19.06.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(11.05.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(11.05.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(24.04.2015r.) - Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja, instalacja i serwis infrastruktury szerokopasmowej sieci internetowej wraz z dostawą zestawów komputerowych dla beneficjentów w ramach projektu: Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki – II etap  więcej >


(15.04.2015r.) - - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(15.04.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(12.03.2015r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE - na wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych na stanowisku Specjalista ds. zamówień publicznych (zakończony)  więcej >


(18.02.2015r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji fotograficznej projektu pn: Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki – II et@p  więcej >


(18.02.2015r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych na stanowisku Specjalista ds. zamówień publicznych w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn: Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki- II et@P współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  więcej >


(16.02.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (zakończony)  więcej >


(12.02.2015r.) - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla wszystkich mieszkańców gminy Łagiewniki, seminarium dla beneficjentów projektu, oraz konferencji prasowej dla lokalnych mediów oraz beneficjentów ostatecznych projektu pn: Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki-II et@p współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  więcej >


(10.02.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości (zakończony)  więcej >


(10.02.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości (zakończony)  więcej >


(10.02.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości (zakończony)  więcej >


(09.02.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości (zakończony)  więcej >


(09.02.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości (zakończony)  więcej >


(02.02.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości(zakończony)  więcej >


(16.01.2015r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(09.12.2014r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(02.12.2014r.) - W związku z uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr LII/333/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych, zainteresowane banki i instytucje finansowe proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zorganizowania emisji obligacji komunalnych Gminy Łagiewniki.  więcej >
Pliki do pobrania:
       20141212_informacja.pdf
       20141202_zapytanie_oferta_cenowa.pdf
       20141202_uchwala_nr_lii_333_14.pdf
       20141202_uchwala_nr_lii_331_14.pdf
       20141202_uchwala_nr_iv_159_14.pdf


(20.10.2014r.) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki Numer ogłoszenia: 380886 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(16.10.2014r.) - OGŁOSZENIE Z DNIA 16.10.2014 r. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2014.  więcej >


(13.10.2014r.)- ZAPYTANIE OFERTOWE - na przygotowanie projektów graficznych, wydruk i dostawę plakatów, ulotek w ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.: Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki - II et@p (zakończone)  więcej >


(24.09.2014r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(24.09.2014r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(23.09.2014r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(23.09.2014r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(18.09.2014r.) - Łagiewniki: Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Gminy Łagiewniki Numer ogłoszenia: 310976 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(16.09.2014r.) - Łagiewniki: Modernizacja dróg gminnych Numer ogłoszenia: 307220 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (unieważniony)  więcej >


(25.08.2014r.) - Łagiewniki: Modernizacja dróg gminnych. Numer ogłoszenia: 281454 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (unieważniony)  więcej >


(29.07.2014r.)-DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Numer ogłoszenia: 253288 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(24.07.2014r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  więcej >


(13.06.2014r.)-Łagiewniki: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i wodociągowej w miejscowości Łagiewniki- zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3. Numer ogłoszenia: 200676 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(22.05.2014r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(22.05.2014r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(29.04.2014r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - zamiany  więcej >


(29.04.2014r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(29.04.2014r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(23.04.2014r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  więcej >


(15.04.2014r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(10.04.2014r.) OGŁOSZENIE Ślężańska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z. o. o. w likwidacji z siedzibą w Niemczy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , oznaczonej numerami geodezyjnymi 14, 15/2, 16/2, AM – 2 położonej w miejscowości Niemcza, Gm. Niemcza o łącznej powierzchni 3,0681 ha  więcej >


(24.03.2014r.) - Łagiewniki: DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁAGIEWNIKI. Numer ogłoszenia: 99152 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(24.03.2014r.) - Łagiewniki: MODERNIZACJA CIĄGU PIESZEGO I WYMIANA OŚWIETLENIA NA LEDOWE DO MIEJSC REKREACJI PLENEROWEJ. Numer ogłoszenia: 98562 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(05.02.2014r.) - Łagiewniki: REMONT I DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ W ŁAGIEWNIKACH Numer ogłoszenia: 41442 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(14.01.2014r.) - Łagiewniki: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa dla potrzeb Gminy Łagiewniki w roku 2014 1)etyliny Pb - 95 eurosuper, 2)oleju napędowego w stacjach paliw położonych na terenie Gminy Łagiewniki. Numer ogłoszenia: 14552 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  więcej >


(14.01.2014r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  więcej >


(08.01.2014r.)-Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn: "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na ubezpieczenie w okresie od dnia 20 stycznia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku sprzętu teleinformatycznego - 144 zestawy komputerowe.  więcej >


(18.12.2013r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(13.12.2013r.)- Łagiewniki: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Szkół na terenie Gminy Łagiewniki Numer ogłoszenia:518470 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013  więcej >


(03.12.2013r.)- Zapytanie o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Łagiewniki  więcej >


(18.11.2013r.) - AUKCJA Sprzedaży majątku ruchomego Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza aukcję dotyczącą sprzedaży majątku ruchomego. Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761), Wójt Gminy Łagiewniki informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.  więcej >


(14.11.2013r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  więcej >


(07.11.2013r.) - Łagiewniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łagiewniki. Numer ogłoszenia: 453874 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(04.11.2013r.)-OGŁOSZENIE Z DNIA 04.11.2013r.O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2014.  więcej >


(14.10.2013r.)-WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(07.10.2013r) - DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP.271.09.2013 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "ROBOTY REMONTOWE W LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI"  więcej >


(20.09.2013r.)-SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na ROBOTY REMONTOWE W LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI  więcej >


(05.09.2013r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza II przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(05.09.2013r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(05.09.2013r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  więcej >


(23.08.2013r.)-SZKOLENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTUZ ZWALCZANIE WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE ŁAGIEWNIKI  więcej >


(16.08.2013r.)-Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki  więcej >


(08.08.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(05.08.2013r.)- DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Numer ogłoszenia: 314646 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013  więcej >


(05.08.2013r.)- Łagiewniki: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego Na Akacjowym Wzgórzu w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 10, 58-210 Łagiewniki Numer ogłoszenia: 314114 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013  więcej >


(02.08.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(12.07.2013r.) - Zapytanie ofertowe  więcej >


(10.07.2013r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(05.07.2013r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(03.07.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(03.07.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(28.06.2013r.)- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Łagiewniki w roku szkolnym 2013/2014  więcej >


(10.06.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(10.06.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(21.05.2013r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(20.05.2013r.) - Łagiewniki: Miejsca do grillowania rodzinnego, obiekty małej architektury Numer ogłoszenia: 195348 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


Łagiewniki: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki w 2013 r. Numer ogłoszenia: 192534 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(15.05.2013r.)- Łagiewniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagiewniki Numer ogłoszenia: 190732 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(13.05.2013r.)- Łagiewniki: DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA BENEFICJENTÓW, ICH INSTALACJA ORAZ BIEŻĄCA KONSERWACJA I SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU ZWALCZANIE WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE ŁAGIEWNIKI Numer ogłoszenia: 187116 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013  więcej >


(30.04.2013r.)- Łagiewniki: NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA BENEFICJENTÓW, ICH INSTALACJA ORAZ BIEŻĄCA KONSERWACJA I SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU ZWALCZANIE WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE ŁAGIEWNIKI Numer ogłoszenia: 173134 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  więcej >


(29.04.2013r.)- Łagiewniki: Miejsca do grillowania rodzinnego, obiekty małej architektury. Numer ogłoszenia: 171468 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(22.04.2013r.) - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn. "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki"  więcej >


(17.04.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(11.04.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(08.04.2013r.) - Łagiewniki: Kształtowanie przestrzeni publicznej - teren rekreacji plenerowej - budowa obiektów małej architektury Numer ogłoszenia: 137052 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(04.04.2013r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(25.03.2013r.) - Łagiewniki: Budowa urządzeń lekkoatletycznych w miejscowości Łagiewniki. Numer ogłoszenia: 117186 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(21.03.2013r.) - WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(19.03.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(27.02.2013r.)- ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: 1. Wykonanie usług doradczych w przygotowaniu projektu z działania 8.3 PO IG w ramach II etapu projektu Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki; 2. Opracowanie Analizy wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki  więcej >


(06.02.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(06.02.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(06.02.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(31.01.2013r.)- Łagiewniki: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa dla potrzeb Gminy Łagiewniki w roku 2013 1)etyliny Pb - 95 eurosuper, 2)oleju napędowego w stacjach paliw położonych na terenie Gminy Łagiewniki. Numer ogłoszenia: 42616 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  więcej >


(29.01.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(09.01.2013r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości (unieważniony)  więcej >


(18.12.2012r.)-Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Szkół na terenie Gminy Łagiewniki Numer ogłoszenia:515704 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  więcej >


(07.12.2012r.)-Łagiewniki: Modernizacja drogi gminnej na osiedlu Wrocławskim II w Łagiewnikach dz. nr 944/20. Numer ogłoszenia: 498538 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012  więcej >


(29.11.2012r.)-OGŁOSZENIE Z DNIA 29.11.2012r. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  więcej >


(14.11.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(29.10.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(23.10.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(10.10.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(02.10.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(27.09.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  więcej >


(07.09.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(07.09.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(07.09.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(06.09.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(06.09.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu  więcej >


(27.08.2012r.)- ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wykonania projektu budowlanego budowy drogi w Łagiewnikach.  więcej >


(27.08.2012r.)- ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wykonania projektu zjazdu (skrzyżowania) z drogi krajowej nr 8 z pasem zjazdowym i pasem włączającym w Łagiewnikach.  więcej >


(22.08.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(16.08.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(13.08.2012r.)- Łagiewniki: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM2012/2013. Numer ogłoszenia: 298494 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012  więcej >


(03.08.2012r.)- Łagiewniki: Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Łagiewniki. Numer ogłoszenia: 285226 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012  więcej >


(01.08.2012r.)- ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sporządzenia mapy do celów projektowych w ramach Projektu pn. "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Łagiewniki"  więcej >


(24.07.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  więcej >


(17.07.2012r.) Łagiewniki: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W ŁAGIEWNIKACH. Numer ogłoszenia: 256146 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012  więcej >


(16.07.2012r.) Łagiewniki: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA GMINNEGO W ŁAGIEWNIKACH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ dz. Nr 945/12. Numer ogłoszenia: 253592 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012  więcej >


(16.07.2012r.) Łagiewniki: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI- ZADANIE A, ZADANIE B, ZADANIE C, ZADANIE D, ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI DRÓG. Numer ogłoszenia: 252918 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012  więcej >


(10.07.2012r.) ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Ratajno i miejscowości Młynica.  więcej >


(09.07.2012r.) WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż n/w nieruchomości.  więcej >


(03.07.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(15.06.2012r.)- Gmina Łagiewniki – SIWZ – Przetarg nieograniczony – Budowa, instalacja i serwis infrastruktury szerokopasmowej sieci internetowej w ramach projektu „Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki”. Nr postępowania ZP.271.9.2012  więcej >


(14.06.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(08.06.2012r.)- Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .  więcej >


(04.06.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(04.06.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(04.06.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  więcej >


(04.06.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


(23.05.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  więcej >


(15.05.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(14.05.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  więcej >


(09.05.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(19.04.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(17.04.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(02.04.2012r.) - Zapytanie ofertowe ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 roku dla kategorii dróg gminnych w Gminie Łagiewniki.  więcej >


(27.02.2012r.) - Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w latach szkolnych 2011/2012-2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki. Numer ogłoszenia: 57248 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012  więcej >


(13.02.2012r.) - Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki  więcej >


(06.02.2012r.) - Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa dla potrzeb Gminy Łagiewniki w roku 2012 1)etyliny Pb - 95 eurosuper, 2) oleju napędowego na stacjach paliw położonych na terenie Gminy Łagiewniki.  więcej >


(01.02.2012r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(14.12.2011r.)- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Szkól na terenie Gminy Łagiewniki w Łagiewnikach Nr sprawy: ZP.271.1.2011  więcej >


(15.11.2011r.)- OGŁOSZENIE Z DNIA 15.11.2011r. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2012.  więcej >


(04.11.2011r.)- MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI. Numer ogłoszenia: 365776 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011  więcej >


(03.11.2011r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


(03.11.2011r.)- Łagiewniki: REMONT POLEGAJĄCY NA MODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA. Numer ogłoszenia: 362190 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011  więcej >


(07.10.2011r.)- Łagiewniki: REMONT POLEGAJĄCY NA MODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA. Numer ogłoszenia: 325768 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(07.10.2011r.)- Łagiewniki: dostawa nowej koparko ładowarki Numer ogłoszenia: 324702 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  więcej >


(20.09.2011r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(09.09.2011r.) Łagiewniki: Remont sal wiejskich w miejscowościach Oleszna, Słupice, Ratajno- Gmina Łagiewniki. Numer ogłoszenia: 282756 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(09.09.2011r.) Łagiewniki: Remont sali wiejskiej w miejscowości Oleszna Gmina Łagiewniki. Numer ogłoszenia: 282516 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(28.08.2011r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  więcej >


(22.08.2011r.) - Zaciągniecie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  więcej >


(20.07.2011r.) - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w łagiewnikach OGŁOSZA ZAMÓWIENIE Rodzaj zamówienia: usługi Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Określenie przedmiotu zamówienia: „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Łagiewniki w ilości 100 porcji dziennie od dnia 12.09.2011r. do 29.06.2012r.”.  więcej >


(19.07.2011r.)- ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Łagiewniki zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania projektu rekultywacji, uzyskania jego zatwierdzenia, uzgodnienia kierunku rekultywacji oraz przeprowadzenia rekultywacji zgodnie z zatwierdzonym projektem rekultywacji terenu działki nr 164/1 w obrębie geodezyjnym Przystronie o powierzchni 4,80 ha.  więcej >


(12.07.2011r.)- Łagiewniki: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAGIEWNIKI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012.Numer ogłoszenia: 196426 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  więcej >


(11.07.2011r.)- Zapytanie ofertowe - Nadzór techniczny. (zakończony)  więcej >


(04.07.2011r.)- Wyłonienie wykonawcy usług w zakresie Kierownika Zarządzania Projektem kontrola projektu pn. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki.  więcej >


(10.06.2011r.)- Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 Numer ogłoszenia: 153782 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  więcej >


(09.05.2011r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości  więcej >


(20.04.2011r.)- Zakład Usług Komunalnych ul. Słowiańska 13 , 58-210 Łagiewniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony ( licytację) na sprzedaż zbędnych składników majątku.  więcej >


(15.04.2011r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.  więcej >


(17.02.2011r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości (zakończony)  więcej >


(21.01.2011r.)- Łagiewniki: DOSTAWA nowego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem Numer ogłoszenia: 10564 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (zakończony)  więcej >


(22.12.2010r.)- DOSTAWA leasing operacyjny na zakup nowego ciągnika komunalnego z wyposażeniem ( beczkowóz do transportu ścieków , pług do odśnieżania). Numer ogłoszenia: 416320 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 (zakończony)  więcej >


(17.12.2010r.)- OGŁOSZENIE Z DNIA 17.12.2010r. O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM NA TERENIE GMINY ŁAGIEWNIKI W ROKU 2011.  więcej >


(14.12.2010r.)- Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki Numer ogłoszenia: 407522 - 2010; data zamieszczenia: 14.12.2010 (zakończony)  więcej >


(26.11.2010r.)- Oleszna: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Szkół na terenie Gminy Łagiewniki Numer ogłoszenia: 385386 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  więcej >


(09.09.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.  więcej >


(06.08.2010r.)- BUDOWA TRZECH PLACÓW ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŁAGIEWNIKI (zakończony)  więcej >


(28.07.2010r.)- MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA I OBIEKTÓW SZKOLNYCH W ŁAGIEWNIKACH, OLESZNEJ I JAŹWINIE. -MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA-WYMIANA POKRYCIA DACHU. (zakończony)  więcej >


(23.07.2010r.)- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki ogłasza Przetarg nieograniczony na „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Łagiewniki w ilości 150 porcji dziennie od dnia 06.09.2010r. do końca roku szkolnego2010/2011”. (zakończony)  więcej >


(08.07.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości (zakończony)  więcej >


(07.07.2010r.)-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI UL. SŁOWIAŃSKIEJ W ŁAGIEWNIKACH DROGA KRAJOWA NR 39. (zakończony)  więcej >


(06.07.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI OGŁASZA PRZETARG NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANCZOWICE ORAZ BUDOWĘ DWÓCH ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ USYTUOWANYCH W JAŹWINIE I SIENIAWCE. (zakończony)  więcej >


(23.06.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(14.06.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości. (zakończony)  więcej >


(10.05.2010r.)- Przyjęcie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Łagiewniki dowożonych transportem Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach. (zakończony)  więcej >


(28.04.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości (zakończony)  więcej >


(19.04.2010r.)- Przyjęcie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Łagiewniki dowożonych transportem Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach. (zakończony)  więcej >


(16.04.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości (zakończony)  więcej >


(16.04.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości. (zakończony)  więcej >


(23.03.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.  więcej >


(16.03.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(11.03.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości (zakończony)  więcej >


(08.03.2010r.)- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z WYPOSAŻENIEM I PLACEM ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCI STOSZÓW GMINA ŁAGIEWNIKI  więcej >


(17.02.2010r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI OGŁASZA otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 roku  więcej >


(09.11.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości (zakończony)  więcej >


(09.11.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości (zakończony)  więcej >


(16.10.2009r.)- PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na wyłonienie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub podmiotu, który utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, celem przejęcia świadczeń zdrowotnych po likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach w oparciu o wydzierżawiony przez Gminę Łagiewniki oraz sprzedany przez PZOZ w Łagiewnikach zespół składników majątkowych. (Unieważniony)  więcej >


(05.10.2009r.)-Dostawa i montaż wyposażenia 3 placów zabaw w miejscowościach Gminy Łagiewniki. (zakończony)  więcej >


(01.10.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. (zakończony)  więcej >


(28.09.2009r.)- Dostawa lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2009/2010 do placówek oświatowych w Gminie Łagiewniki. (zakończony)  więcej >


(08.09.2009r.)-Opracowanie Projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Trzebnik, Radzików, Sokolniki, Młynica, Sienice, Ligota Wielka, Janczowice, Stoszów i Przystronia. (zakończony)  więcej >


(20.08.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. (zakończony)  więcej >


(20.08.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. (zakończony)  więcej >


(06.08.2009r.)- Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Łagiewniki w ilości od 180 do 220 porcji dziennie od dnia 07.09.2009r. przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej.  więcej >


(30.07.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(30.07.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  więcej >


(22.07.2009r.)- Zaprojektowanie oraz wykonanie sieci strukturalnej z zasilaniem w budynku Urzędu Gminy w Łagiewnikach (zakończony)  więcej >


(24.06.2009r.)- Opracowanie Projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Jaźwiny, Słupic, Olesznej, Sieniawki i Ratajna. (zakończony)  więcej >


(19.06.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. (zakończony)  więcej >


(10.06.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości (zakończony)  więcej >


(10.06.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Jaźwina. (zakończony)  więcej >


(04.06.2009r.)- Remont dróg gminnych w miejscowościach Łagiewniki, Sienice i Kuchary w Gminie Łagiewniki. (zakończony)  więcej >


(18.05.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  więcej >


(11.05.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  więcej >


(05.05.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości  więcej >


(16.04.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości. (zakończony)  więcej >


(15.04.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości (zakończony)  więcej >


(07.04.2009r.)- WÓJT GMINY ŁAGIEWNIKI Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości (zakończony)  więcej >


(10.02.2009r.)- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  więcej >


Przetarg (02.09.2008r.)- Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych: etyliny Pb 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych pożarniczych będących na wyposażeniu Gminy Łagiewniki oraz samochodów i urządzeń należących do podległych placówek budżetowych bezpośrednio na stacjach paliwowych. (zakończony)  więcej >


Przetarg (28.08.2008r.)- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego. (zakończony)  więcej >


Przetarg (14.08.2008r.)- Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Łagiewniki  więcej >


Przetarg (25.07.2008r.)- Dowóz dzieci do szkół dwoma autobusami na terenie Gminy Łagiewniki w roku szkolnym 2008/2011 (zakończony)  więcej >


Przetarg (17.07.2008r.)-Remont dróg gminnych w Gminie Łagiewniki (zakończony)  więcej >


Przetarg (29.08.2007r) - Dostawa oleju opałowego lekkiego na terenie Gminy Łagiewniki (zakończony)  więcej >


Przetarg (27.08.2007r) - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci, składającego się z robót budowlanych (drogowych) związanych z przygotowaniem terenu i ułożeniem nawierzchni asfaltowej na projektowanych boiskach sportowych. (zakończony)  więcej >


Przetarg (27.08.2007r) - Kompleks Sportowo –Rekreacyjny z Placem Zabaw dla Dzieci „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury” (zakończony)  więcej >


Przetarg (24.08.2007 r) - przetarg nieograniczony na „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Łagiewniki przez okres 10 miesięcy w dni nauki szkolnej. (zakończony)  więcej >


(27.03.2007r) -Przebudowa istniejącego komunalnego składowiska odpadów - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  więcej >


(20.03.2007r) -Przebudowa istniejącego komunalnego składowiska odpadów - odpowiedz na pytanie dotyczące przetargu  więcej >


(07.03.2007r) -Przebudowa istniejącego komunalnego składowiska odpadów - odpowiedz na pytanie dotyczące przetargu  więcej >


SIWZ (07.03.2007r) -Przebudowa istniejącego komunalnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 164/1 obręb Przystronie wraz z pozwoleniem na budowę  więcej >


Przetarg (28.12.2007r) - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (zakończony)  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2020/01/22 08:34:10
Redaktor: Administrator