Gmina Łagiewniki

szukaj >


UCHWAŁA NR XXVIII/209/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki.  więcej >


UCHWAŁA NR XXX/221/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki.  więcej >


UCHWAŁA NR XXX/222/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły  więcej >


UCHWAŁA NR XXX/223/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  więcej >


UCHWAŁA NR XXXI/229/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawka  więcej >


UCHWAŁA NR XXXI/230/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część B  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIII/239/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagiewnik  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIII/248/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/15 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/09/06 11:16:34
Redaktor: Administrator