Gmina Łagiewniki

szukaj >


U C H W A Ł A Nr II/7/14 Rady Gminy Łagiewniki w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki  więcej >


UCHWAŁA NR II/8/14 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2015  więcej >


UCHWAŁA NR II/13/14 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr L/311/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łagiewniki  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/03/16 14:50:20
Redaktor: Administrator