Gmina Łagiewniki

szukaj >

Podatek leśny (2019)

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. (obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.):

 

Uwaga! Do każdej informacji IL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIL-1 (1), stanowiący jej integralną część.

IL-1 (1) - Informacja o lasach + ZIL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

ZIL-3 (1) - Dane pozostałych podatników (należy dołączyć tylko w przypadku, gdy las stanowi własność więcej niż jednej osoby)

 

Uwaga! Do każdej deklaracji DL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDL-1 (1), stanowiący jej integralną część.

DL-1 (1) - Deklaracja na podatek leśny + ZDL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/11/15 09:58:33
Redaktor: Administrator