Gmina Łagiewniki

szukaj >


PETYCJA

DATA ZŁOŻENIA PETYCJI

PRZEDMIOT PETYCJI

ODWZOROWANIE CYFROWE

PODMIOT ROZPATRUJĄCY PETYCJĘ

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

2019

22.05.2019

w sprawie: redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

petycja

Urząd Gminy Łagiewniki

informacja

2019

28.05.2019

w sprawie: zadań własnych gminy w obszarze utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

petycja

Urząd Gminy Łagiewniki

informacja

2019

29.10.2019

w sprawie: sprzeciwu wobec propozycji likwidacji Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jaźwinie

petycja

Rada Gminy Łagiewniki

informacja

 

(28.11.2018 r.) - Petycja - Wspomagajmy Informatyzację Urzędów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze  więcej >


(15.10.2018r.) - Petycja - Walczmy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska - Zmieniajmy Gminy na Lepsze  więcej >


(18.12.2017 r.) - Petycja - Dbajmy o poprawę efektywności energetycznej - Zmieniajmy Gminy na Lepsze!  więcej >


(13.12.2017 r.) - Petycja -Zdrowie Najmłodszych  więcej >


(22.09.2017 r.) - Petycja -Zdrowie Najmłodszych  więcej >


(11.09.2017 r.) - Petycja - Wzorowa łazienka  więcej >


(09.02.2017 r.) - Petycja - Inicjatywa Bezpieczeństwo cybernetyczne  więcej >


(10.10.2016 r.) - Petycja - ewidencja sprzętu informatycznego  więcej >


(26.09.2016 r.) - Petycja - dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - danych otwartych.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2020/01/30 08:57:43
Redaktor: Administrator