Gmina Łagiewniki

szukaj >

Przewodniczący -- Łaskarzewska Maria
Wiceprzewodniczący -- Kwiatkowski Mariusz
Wiceprzewodniczący -- Faltyn Józef
-- Banda Franciszek
-- Boczkowski Paweł
-- Kuca Danuta
-- Madej Elżbieta
-- Milewski Marek
-- Najdek Elżbieta
-- Pawłowski Piotr
-- Polewczyk Tadeusz
-- Szczerbień Katarzyna
-- Szot Leokadia
-- Trzeciak JanuszKomisje:
Rewizyjna
Przewodniczący Boczkowski Paweł
Członek Madej Elżbieta
Członek Milewski Marek
Członek Pawłowski Piotr
Członek Szot Leokadia
Członek Trzeciak Janusz
Budżetu, Finansów
i Planowania
Przewodniczący Madej Elżbieta
Członek Boczkowski Paweł
Członek Najdek Elżbieta
Członek Szczerbień Katarzyna
Członek Szot Leokadia
Rolnictwa, Leśnictwa,
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Przewodniczący Pawłowski Piotr
Członek Banda Franciszek
Członek Kwiatkowski Mariusz
Członek Faltyn Józef
Członek Trzeciak Janusz
Oświaty, Zdrowia,
Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych
Przewodniczący Kuca Danuta
Członek Kwiatkowski Mariusz
Członek Najdek Elżbieta
Członek Polewczyk Tadeusz
Członek Szczerbień Katarzyna
 
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2014/12/05 13:10:25
Redaktor: Administrator