Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, dnia 26-10-2009 r.

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I K I

 

podaje do publicznej wiadomości
wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

  1. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

    • w dniu 20 października 2009 r. w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

2.      Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

 

·         Działki Nr 219/14, o pow. 2 ha, położona w miejscowości Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod przemysł, bazy, składy 

·         Działka Nr 219/16, o pow. 1 ha, położona w miejscowości Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod przemysł, bazy, składy 

·         Działka Nr 219/17, o pow. 3 ha, położona w miejscowości  Łagiewniki,
z przeznaczeniem pod przemysł, bazy, składy 

 

  1. Do przetargu nie zgłosił się żaden oferent

  

  1. Cena wywoławcza:

·         Działka Nr 219/14 – 393 200,00 zł. + 22 % VAT

·         Działka Nr 219/16 – 337 600,00 zł. + 22 % VAT

·         Działka Nr 219/17 – 854 500,00 zł. + 22 % VAT 

 

5.      Nabywca nieruchomości:

 

·         Brak

 


 

Łagiewniki, dnia 20-08-2009 r.


W Ó J T G M I N Y Ł A G I E W N I KI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż n/w nieruchomości


Położenie nieruchomści

Łagiewniki

Łagiewniki

Łagiewniki

Oznaczenie nieruchomości

Dz. Nr 219/14

Dz. Nr 219/16

Dz. Nr 219/17

Nr KW

35156

35156

35156

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

Działka niezabudowana

Działka niezabudowana

Przeznaczenie w MPZP

05 PBS – przemysł, bazy, składy

05 PBS – przemysł, bazy, składy

05 PBS – przemysł, bazy, składy

Powierzchnia

2 ha

1 ha

3,3777 ha

Cena

393 200,00 zł. + 22 % VAT

337 600,00 zł. + 22 % VAT

854 500,00 zł. + 22 % VAT

Wadium

20 000,00 zł.

17 000,00 zł.

43 000,00 zł.

Forma sprzedaży

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony


Termin przetargu – 20 październik 2009 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy


Wadium należy wpłacić do dnia – 16 październik 2009 r. na konto Bank Spółdzielczy Kobierzyce o/Łagiewniki

Nr 53 9575 1014 0030 0083 2000 0050

W przypadku rezygnacji po wygraniu przetargu wadium nie podlega zwrotowi.


Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.


Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:


Urzędzie Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

pok. Nr 30

strona internetowa: www.lagiewniki.pl

Tel. 074/89-39-328

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/11/09 12:18:50
Redaktor: Administrator