Gmina Łagiewniki

szukaj >


Łagiewniki, dnia 09-11-2009 r             

 

W Ó J T   G M I N Y   Ł A G I E W N I KI

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż n/w nieruchomości

 

L.p.

1.

 

 

2.

 

3.

 

Położenie nieruchomości

Łagiewniki

Łagiewniki

Łagiewniki

Oznaczenie nieruchomości

Dz. Nr 219/14

Dz. Nr 219/16

Dz. Nr 219/17

Nr KW

35156

35156

35156

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

Działka niezabudowana

Działka niezabudowana

Przeznaczenie w MPZP

05 PBS – przemysł, bazy, składy

05 PBS – przemysł, bazy, składy

05 PBS – przemysł, bazy, składy

Powierzchnia

2 ha

1 ha

3,3777 ha

Cena

393 200,00 zł. + 22 % VAT

= 479,704,00 zł.

337 600,00 zł. + 22 % VAT

= 411,872,00 zł.

854 500,00 zł. + 22 % VAT

= 1.042,490,00 zł.

Wadium

20 000,00  zł.

17 000,00 zł.

43 000,00 zł.

Forma sprzedaży

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

 

 

Termin przetargu – 11 luty 2010 r. godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

Wadium należy wpłacić do dnia – 08 luty 2010 r. na konto Bank Spółdzielczy Kobierzyce o/Łagiewniki

Nr  53 9575 1014 0030 0083 2000 0050

 

W przypadku rezygnacji po wygraniu przetargu wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

 

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w:

Urzędzie Gminy Łagiewniki

     ul. Jedności Narodowej 21

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/07/08 13:09:55
Redaktor: Administrator