Gmina Łagiewniki

szukaj >

Podstawowe informacje o naszej Gminie

Charakterystyka Ogólna

 

Gmina Łagiewniki położona jest na południu od Wrocławia , w odległości około 32 km, granicząc z gminami Dzierżoniów, Marcinowice, Sobótka, Jordanów Śl., Kondratowice i Niemcza .

 

Na terenie gminy znajduje się 20 miejscowości . Obszar gminy zajmuje 12442 ha ( 124,4 km2 ) . Gmina liczy około 7430 mieszkańców . Gmina Łagiewniki wchodzi w skład powiatu dzierżoniowskiego , w województwie dolnośląskim.

 

Głównym ośrodkiem obsługi gminy jest wieś Łagiewniki, pełniąca funkcje administracyjną i usługowo-handlową . Lokalny przemysł koncentruje się głównie w Łagiewnikach ( małe zakłady rzemieślniczo-produkcyjne ). W Łagiewnikach żyje obecnie około 2660 mieszkańców .

 

Uwzględniając wyjątkowo korzystne warunki naturalne oraz stan wyposażenia w urządzenia do produkcji rolnej , obsługi rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego obszar gminy Łagiewniki posiada szczególne predyspozycje do rozwoju produkcji rolnej .

 

Więcej informacji o gminie Łagiewniki można uzyskać na stronie :  www.lagiewniki.pl

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2007/05/22 10:50:39
Redaktor: Administrator