Gmina Łagiewniki

szukaj >

Uwaga

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łagiewniki

 

Informujemy, że 31 stycznia 2019 r. minie termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży  napojów alkoholowych w 2018 roku oraz mija termin dokonania wpłaty I raty za korzystanie z zezwoleń.

Druk oświadczenia do pobrania w załączniku.

Terminy: złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły oraz wpłata całej należności lub I raty do 31 stycznia; wpłata II raty do 31 maja; wpłata III raty do 30 września.

Zgodnie z art. 18  ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ¹ ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2019/01/24 08:53:52
Redaktor: Administrator