Gmina Łagiewniki

szukaj >

Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje się do publicznej wiadomości ofertę Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dzierżoniowie na realizację zadania publicznego pt. "KOŃ NA RECEPTĘ" zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 marca 2016 r. w następujący sposób:
  • osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Łagiewniki- Punkt Obsługi Klienta;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@lagiewniki.pl
  • listownie na adres: Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki (decyduje data wpływu do urzędu)

Pliki do pobrania:
       20160317_oferta_realizacji.pdf

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2016/03/17 12:11:24
Redaktor: Administrator