Gmina Łagiewniki

szukaj >

I N F O R M A C J A dla producentów rolnych

Informuje się producentów rolnych (rolników) z terenu Gminy Łagiewniki, że z dniem 31 sierpnia 2015 roku upływa termin składania wniosków do Wójta Gminy Łagiewniki o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 01.02.2015 r do 01.07.2015 r.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2015/08/06 13:28:12
Redaktor: Administrator