Gmina Łagiewniki

szukaj >

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Wójt Gminy Łagiewniki zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łagiewniki Nr 108/2013 z dnia 5 listopada 2013r., po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.” oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2013r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łagiewniki, ul Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 06.11.2013r. do 18.11.2013r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2013/11/06 13:35:50
Redaktor: Administrator