Gmina Łagiewniki

szukaj >

                                                                                         Łagiewniki, dnia 14.06.2011 r.

RiSS 600-06.12.2011

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 14 czerwca 2011 r. została wydana decyzja znak; RiSS 600-06.11.2011 uzgadniającą realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa biogazowi wytwarzającej w procesie fermentacji biogaz o wysokiej zawartości metanu” – zlokalizowanego na działce nr 219/20 w Łagiewnikach.

Przedsięwzięcie polega na budowie:

 

·         wykonaniu instalacji technologicznych,

·         układu kogeneracyjnego,

·         instalacji zagospodarowania płynu pofermentacyjnego,

·         infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania biogazowi tj.: budynków, dróg i placów wewnętrznych, wagi samochodowej, ogrodzenia oraz oświetlenia.

 

Strony zainteresowane mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, pok. 22 ( IIpiętro )

w godz. 8.00- 15.00, tel. ( 74) 89-39-455, w terminie 14-tu dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej.

  

                                                                                                  Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                                                 / - /

                                                                                                           Janusz Szpot

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Łagiewniki oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łagiewniki.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2011/06/14 14:08:44
Redaktor: Administrator