Gmina Łagiewniki

szukaj >

Łagiewniki, 25.02. 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

  

W związku z realizacją przez firmę IME Consulting umowy z Gminą Łagiewniki na opracowanie dokumentacji pn.:  Program usuwania azbestu z terenu gminy Łagiewniki, w ramach której niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest informuję, że przedstawicie tej firmy będą prowadzić na obszarze gminy obserwacje/inwentaryzacje terenowe w okresie marzec 2010 – maj 2010 oraz mogą przeprowadzać rozmowy z mieszkańcami w celu dokonywania wszelkich  ustaleń w tym zakresie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/02/26 10:56:46
Redaktor: Administrator