Gmina Łagiewniki

szukaj >

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na

Rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań w 2011r.

 Informuję, że w dniu 21 grudnia 2010 r. Gminna Komisja rozpatrzyła oferty kandydatów na Rachmistrzów Spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Na Rachmistrzów Spisowych zostały wybrane następujące osoby:

 1. Katarzyna Maracewicz

 2. Alicja Suchodolska

 3. Ewa Adach

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Janusz Szpot


 

Gminny Komisarz Spisowy w Łagiewnikach informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r.

o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

(Dz.U. z 2010r. Nr 47, poz. 277)

 w dniach od 06 do 20 grudnia 2010 r.

odbywać się będzie nabór kandydatów

na rachmistrzów spisowych.

  Rachmistrzem spisowym może zostać osoba, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

 •  ma ukończone 18 lat i posiada co najmniej średnie wykształcenie (mile widziani są studenci)

 • jest mieszkańcem gminy Łagiewniki

 • jest godna zaufania, sprawna fizycznie, dyspozycyjna, asertywna, posiada umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, a także potrafi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

 • jest obowiązkowa i uprzejma,

 • posiada zdolność obsługi komputera,

 • złoży oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe);

 • mile widziane są osoby, które są obeznane z funkcjonowaniem systemu GPS.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów należy składać w dniach od 06.12.2010 do 20.12.2010 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21 ( Sekretariat I piętro, pokój 11 ).

 Zgłoszenie winno zawierać:

- dokładne dane adresowe kandydata

- numer telefonu kontaktowego.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  - kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia

  wyższej szkoły – (preferowane wykształcenie o profilu rolniczym, geodezyjnym lub ekonomicznym )

  - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe.

 

Rachmistrze spisowi będą powoływani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem elektronicznym typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację. Harmonogram pracy rachmistrza spisowego:

- w dniach od 05 stycznia 2011r. do 25 lutego 2011r. – odbycie szkolenia zakończonego egzaminem,

- w dniach od 01 do 17 marca odbycie obchodu przedspisowego,

- w dniach 06 do 07 kwietnia września – udział w odprawie przedspisowej,

- w dniach od 08 kwietnia do 30 czerwca – realizacja spisu,

- w lipcu rozliczenie finansowe z rachmistrzem.  

Gminny Komisarz Spisowy

 /-/ Janusz Szpot

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/12/23 09:45:08
Redaktor: Administrator