Gmina Łagiewniki

szukaj >

 Zarz±dzenie Nr 86/2010

Wójta Gminy Łagiewniki

z dnia 29.11.2010 r.

w sprawie: powołania lidera gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Łagiewniki.

Na podstawie art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 04 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnoci i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 z 2010 r., poz. 277)

zarz±dzam, co następuje

§ 1

W celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Łagiewniki powołuje się z dniem 01 grudnia 2010 r. lidera gminnego odpowiedzialnego za pracę rachmistrzów na terenie Gminy Łagiewniki w osobie:

Marta Kowalewska – inspektor ds. ewidencji ludno¶ci i dowodów osobistych


§ 2

Zarz±dzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2010 roku.

Wójt Gminy Łagiewniki

/-/ Janusz Szpot

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za tre¶ć:
Data modyfikacji: 2010/12/06 13:07:05
Redaktor: Administrator