Gmina Łagiewniki

szukaj >

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie zwrócenia się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do składów terytorialnych komisji wyborczych

powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

            Na podstawie art. 17 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i § 10 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy z dnia 4 września 2006 r. (M.P. Nr 61, poz. 641 z późn. zmianami), z uwagi na zgłoszenie w ustawowym terminie liczby kandydatów mniejszej od dopuszczalnego minimalnego składu komisji, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu

zwraca się

do wyborców o zgłaszanie swoich kandydatur do składów niżej wymienionych terytorialnych komisji wyborczych.

Wykaz terytorialnych komisji wyborczych powoływanych przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu do których zgłoszono mniej niż 7 kandydatów stanowi załącznik nr 1 do informacji.

            Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa wyżej cytowana uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

Zgłoszeń należy dokonywać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do uchwały. Tekst uchwały dostępny jest do wglądu w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, a także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem www.pkw.gov.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu tj.                        w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, tel. 74-665-65-10, 74-665-65-14 i 74-665-65-15, do dnia 6 października 2010 r. w godzinach urzędowania tj. od godz. 730 do godz. 1530.

             

Komisarz Wyborczy  w Wałbrzychu

/-/ Maciej Ejsmont

   

Załącznik nr 1

do komunikatu  Komisarza Wyborczego

w Wałbrzychu

z dnia 5 października 2010 r.

 

Wykaz  komisji terytorialnych


1.    Powiatowa Komisja Wyborcza w Dzierżoniowie

2.    Powiatowa Komisja Wyborcza w Kłodzku

3.    Powiatowa Komisja Wyborcza w Świdnicy

4.    Powiatowa Komisja Wyborcza w Wałbrzychu

5.    Powiatowa Komisja Wyborcza w Ząbkowicach Śląskich

6.    Miejska Komisja Wyborcza w Bielawie

7.    Miejska Komisja Wyborcza w Bystrzycy Kłodzkiej

8.    Miejska Komisja Wyborcza w Dusznikach-Zdroju

9.    Miejska Komisja Wyborcza w Dzierżoniowie

10.Miejska Komisja Wyborcza w Głuszycy

11.Miejska Komisja Wyborcza w Jaworzynie Śląskiej

12.Miejska Komisja Wyborcza w Jedlinie-Zdroju

13.Miejska Komisja Wyborcza w Kudowie-Zdroju

14.Miejska Komisja Wyborcza w Lądku-Zdroju

15.Miejska Komisja Wyborcza w Mieroszowie

16.Miejska Komisja Wyborcza w Międzylesiu

17.Miejska Komisja Wyborcza w Niemczy

18.Miejska Komisja Wyborcza w Nowej Rudzie

19.Miejska Komisja Wyborcza w Piławie Górnej

20.Miejska Komisja Wyborcza w Polanicy-Zdroju

21.Miejska Komisja Wyborcza w Radkowie

22.Miejska Komisja Wyborcza w Stroniu Śląskim

23.Miejska Komisja Wyborcza w Strzegomiu

24.Miejska Komisja Wyborcza w Szczawnie-Zdroju

25.Miejska Komisja Wyborcza w Szczytnej

26.Miejska Komisja Wyborcza w Świdnicy

27.Miejska Komisja Wyborcza w Wałbrzychu

28.Miejska Komisja Wyborcza w Ząbkowicach Śląskich

29.Miejska Komisja Wyborcza w Złotym Stoku

30.Gminna Komisja Wyborcza w Ciepłowodach

31.Gminna Komisja Wyborcza w Czarnym Borze

32.Gminna Komisja Wyborcza w Dobromierzu

33.Gminna Komisja Wyborcza w Dzierżoniowie

34.Gminna Komisja Wyborcza w Kamieńcu Ząbkowickim

35.Gminna Komisja Wyborcza w Kłodzku

36.Gminna Komisja Wyborcza w Lewinie Kłodzkim

37.Gminna Komisja Wyborcza w Starych Bogaczowicach

38.Gminna Komisja Wyborcza w Stoszowicach

39.Gminna Komisja Wyborcza w Świdnicy

40.Gminna Komisja Wyborcza w Walimiu

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/10/06 12:11:12
Redaktor: Administrator