Gmina Łagiewniki

szukaj >

  Dożywianie dzieci w szkole”

Informujemy, że od 6 września 2010r. W Szkołach Podstawowych w Łagiewnikach, Jaźwinie i Olesznie oraz w Gimnazjum w Łagiewnikach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach rozpoczyna realizację dożywiania w ramach wieloletniego programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W/w pomoc może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, które spełniają określone ustawą o pomocy społecznej kryteria, w tym kryterium dochodowe nie przekraczające

351 zł x 150% = 526,50 zł na osobę w rodzinie.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania rodzic winien złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów (w tym zaświadczenia o dochodach netto wszystkich, wspólnie gospodarujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) w GOPS w Łagiewnikach do 16.08.2010r.

Szczegółowe informacje w sprawie dożywiania można uzyskać pod nr telefonu GOPS Łagiewniki 74 8939984

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/08/12 10:22:40
Redaktor: Administrator