Gmina Łagiewniki

szukaj >

ŚWIADCZENIA RODZINNE

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2010/2011


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łagiewnikach  informuje, że od  dnia 01 WRZEŚNIA 2010 r. będzie można pobierać i  składać wnioski o wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011.

Wnioski do świadczeń rodzinnych będą wydawane w dziale świadczeń rodzinnych -pokój  nr 2  parter.

Do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć m.in.:

1.      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za 2009 r. przez członków rodziny (dzieci, które ukończyły 18 rok życia w ubiegłym roku są też zobowiązane do przyniesienia takiego zaświadczenia),

2.     zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2009 r

3.      zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w przypadku dzieci powyżej 16-go roku życia,

4.     kopię dokumentu stwierdzającą tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

5.     skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,

6.     nr konta bankowego, na które będą  przekazywane świadczenia rodzinne.Przypominamy, że zaświadczenia z Urzędu Skarbowego mają ważność dwa miesiące.


Złożenie  prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada br.

Złożenie prawidłowo wypełnionego  wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych za listopad br. do dnia 31 grudnia br.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/08/12 10:17:01
Redaktor: Administrator