Gmina Łagiewniki

szukaj >

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2010/2011


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łagiewnikach  informuje, że od  dnia 02 sierpnia 2010 r. będzie można pobierać i składać wnioski o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2010/2011.

Wnioski do funduszu alimentacyjnego będą wydawane w dziale Świadczeń Rodzinnych -pokój  nr 2  parter.

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć m.in.:

1.      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za 2009 r. przez członków rodziny (dzieci, które ukończyły 18 rok życia w ubiegłym roku są też zobowiązane do przyniesienia takiego zaświadczenia),

2.     zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2009 r

3.     kopię dokumentu stwierdzającą tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

4.      zaświadczenie ze szkoły pełnoletnich dzieci,

5.     zaświadczenia od komornika :
-  o stanie egzekucji alimentów w 2009r.
-  o bezskuteczności alimentów za ostatnie dwa miesiące.

6.     odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,

7.     nr konta bankowego, na które będzie przekazywane świadczenie alimentacyjne


Przypominamy, że zaświadczenia z Urzędu Skarbowego mają ważność dwa miesiące.


Złożenie  prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października br.

Złożenie prawidłowo wypełnionego  wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik br. do dnia 30 listopada br.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/08/12 10:13:54
Redaktor: Administrator