Gmina Łagiewniki

szukaj >

Gminny Komisarz Spisowy w Łagiewnikach informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym 2010r. (Dz.U. z 2009r. Nr 126, poz. 1040)

 

w dniach od 01 do 14 czerwca 2010 r.

odbywać się będzie nabór kandydatów

na rachmistrzów spisowych.

 

 

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

 

- ma ukończone 18 lat i posiada co najmniej średnie wykształcenie (mile widziani są studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych i ekonomicznych),

- jest mieszkańcem gminy Łagiewniki,

- jest godna zaufania, sprawna fizycznie, posiada umiejętności interpersonalne w

  postaci łatwego nawiązania kontaktów, a także umie radzić sobie w sytuacjach  

  konfliktowych,

- jest obowiązkowa i uprzejma,

- posiada zdolność obsługi komputera,

- złoży oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe);

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów należy składać w dniach od 01.06.2010 do 14.06.2010 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21.( Sekretariat I piętro , pokój 11 ).

 

Zgłoszenie winno zawierać:

- dokładne dane adresowe kandydata

- numer telefonu kontaktowego.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia

  wyższej szkoły – (preferowane wykształcenie o profilu rolniczym,

  geodezyjnym lub ekonomicznym )

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe.

 

Rachmistrze spisowi będą powoływani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego, po uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

 

Harmonogram pracy rachmistrza spisowego:

- w dniach od 20 czerwca do 31 lipca – odbycie szkolenia zakończonego egzaminem,

- w dniach od 9 do 23 sierpnia odbycie obchodu przed spisowego,

- w dniach 6-7 września – udział w odprawie przedspisowej,

- w dniach od 8 września do 31 października – dokonanie spisu,

- w listopadzie rozliczenie finansowe z rachmistrzem.

 

Gminny Komisarz Spisowy

Janusz Szpot

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/01 23:10:39
Redaktor: Administrator