Gmina Łagiewniki

szukaj >

Dzierżoniów, dnia 6.03.2009r.

UR.062 - 13/MC/09

 

 

                                                       Urząd Gminy

                                                           ul. Jedności Narodowej 21

                                                            Łagiewniki

 

W związku z obowiązkami wynikającymi z art. 17 ust.2 pkt 5 ustawy
z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, a także art. 9 ust. 1 pkt 12 ustawy 
z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy proszę o upowszechnienie w siedzibie jednostki, w miejscu ogólnie dostępnym, informacji o planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
w 2009r. szkoleniach zawodowych.

Ponadto przypominam, iż pozostające w dyspozycji urzędu oferty pracy oraz informacje o świadczonych usługach dostępne są na stronie internetowej urzędu: www.pupdzierzoniow.pl .

 

                                                               Z poważaniem

                                                 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

                                                               w Dzierżoniowie

                                                             Agnieszka Walaska

 

 

 

W załączeniu:

Plan szkoleń na 2009r.

 

 

Pliki do pobrania:
       plan_szkolen_2009.xls

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje ....

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2009/03/16 13:00:52
Redaktor: Administrator